Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Sammen med flere forskerkolleger har ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved Senter for ernæring undersøkt hva som er den beste måten å tilberede fisk på.
MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.
Universitetet i Bergen får støtte fra Forskningsrådet til å koordinere et nasjonalt prosjekt som skal gjøre forskning på primærhelsetjenesten enklere og tryggere for både forskere og fastleger.
Scandinavian Journal of Primary Health Care tildelte sin "Paper of the Year"-pris til forskningsgruppe for samfunnsfarmasi
Forskningsgruppen rundt Karl Johan Tronstad ved Institutt for biomedisin har fått innvilget 9,5 millioner til å undersøke årsaker av kronisk utmattelsessyndrom, eller myalgisk encefalopati CFS/ME.
Oppdrettslaks har vært forbundet med miljøgifter og negative helsekonsekvenser som diabetes 2 blant folk i faresonen. Nå har UiB-forskere funnet at overvektige med fordel kan spise denne type fisk.
Gjennom sitt arbeid har Bruserud bidratt betydelig innen hematologisk forskning. Hans forpliktelse har skapt grunnlaget for forskningsaktivitet på AML, på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, i Helse Vest-regionen.
For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.
Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". Inuitter i Canada har hatt store endringer i kostholdet i løpet av de siste generasjoner. Artikkelen ser på hvordan biomarkører for ernæring er relatert til psykiske plager.
Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.
15. juni lanseres en metadatabase for sentrale helseregistre i Norge. Lanseringen markerer starten på en enklere hverdag for mange forskere.
I Vaksdal skal personer med demens og deres pårørende selv være med på å forme det fremtidige demenstilbudet. Prosjektet er i samarbeid med SEFAS.
Dronning Sonja følger helseforskningens anbefalinger til punkt og prikke: Hun er kreativ, aktiv, nysgjerrig og interessert.
Fakultetsdagen 2017 var spekket med interessante foredrag og begeistrete prisvinnere.
I en kommentar til Dagens Medisin sier kreftlege og professor Per Eystein Lønning at han er usikker på dataene fra den store brystkreftstudien som ble sluppet på ASCO mandag.
Vi går i disse dager fra å hete "Det medisinsk-odontologiske fakultet" til å hete "Det medisinske fakultet".
I følge Dagens Medisin var forventingene til den svært store brystkreftstudien Aphinity høye. Men resultatene vekker ikke stor begeistring blant leger og forskere.i

Sider