Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Bakterier som klamydia kan endre celler og føre til kreft. Det kom frem under Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) sjette årlige symposium på Solstrand.
Bedre mot overvekt, bedre for tennene. Kunstig sukker er et folkehelsetiltak.
Bergens forskningsstiftelse bidrar med 28 millioner kroner til det nye Mohn ernæringsforskningslaboratorium som skal ligge under UiBs Senter for ernæring.
Kjell Arne Johansson, professor i medisinsk etikk i forskningsgruppen for globale helseprioriteringer, forteller om sitt arbeid med å styrking av rusbehandling og behandling av mentale lidelser ved Kidongo Chekundu-sjukehuset på Zanzibar. Les den engasjerende artikkelen om hva han har fått til gjennom Haukeland Sykehus' internasjonale samarbeid: https://helse-bergen.no/vare-internasjonale-... Les mer
Øistein Svanes´ og Cecilie Svanes´ forskning på skadevirkningene av vaskemidler ble nylig lagt frem i det britiske parlamentet. Britiske arbeidsregler kan bli endret.
VLOGG fra FEST- seminar med Åshild Gjellestad fra VID vitenskapelige høgskole
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.
Japan opplever nå den eldrebølgen som er forventet i Norge i nær fremtid. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) inviterte nylig japanske kolleger for å lære mer om hvordan de takler eldreutfordringen.
Deling av kontor eller kontorlandskap egner seg ikke for konsentrasjonsarbeid. De ansatte går hjem, for der kan de få jobbe i fred, skriver Bente Elisabeth Moen, professor i arbeidsmedisin og global helse.
Forsker Randi Jacobsen Bertelsen ved Klinisk institutt 2 er i finalerunden til et prestisjetungt EU-stipend. I prosjektet skal hun forske på munnhulens påvirkning på lungehelse.
Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter ved UiB og HVL få tilbud om TVEPS.
Elleve kommuner deler sammen ut forsknings- og innovasjonsprisen på Kunnskapskommunekonferansen 19. juni.
I januar disputerte Solberg, stipendiat i globale helseprioriteringer, med den tverrfaglige avhandlingen «Evaluating Deaths. Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health». Hans arbeid har vakt stor interesse - både i og utenfor fagmiljøet. På Høyden har intervjuet Solberg om hvilke dødsfall som er verst, og hvem døden er verst for. I dette intervjuet kan du... Les mer
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai som Verdens håndhygienedag
Norways' Elderly-BOTT can learn from network infrastructures in the Netherlands and UK.