Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Kvinner som er usikre på om de skal ta abort slites mellom retten til å bestemme selv og behovet for å få råd og støtte for sitt valg, viser forskning utført av sykepleier og forsker Marianne Kjelsvik.
Behandling med smertestillende midler over 13 uker ga ikke sykehjemspasienter med demens og depresjon bedre søvn. Derimot kan behandlingen gi mer depresjon, viser forskning ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Bakterier som klamydia kan endre celler og føre til kreft. Det kom frem under Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) sjette årlige symposium på Solstrand.
Bedre mot overvekt, bedre for tennene. Kunstig sukker er et folkehelsetiltak.
Bergens forskningsstiftelse bidrar med 28 millioner kroner til det nye Mohn ernæringsforskningslaboratorium som skal ligge under UiBs Senter for ernæring.
Kjell Arne Johansson, professor i medisinsk etikk i forskningsgruppen for globale helseprioriteringer, forteller om sitt arbeid med å styrking av rusbehandling og behandling av mentale lidelser ved Kidongo Chekundu-sjukehuset på Zanzibar. Les den engasjerende artikkelen om hva han har fått til gjennom Haukeland Sykehus' internasjonale samarbeid: https://helse-bergen.no/vare-internasjonale-... Les mer
Øistein Svanes´ og Cecilie Svanes´ forskning på skadevirkningene av vaskemidler ble nylig lagt frem i det britiske parlamentet. Britiske arbeidsregler kan bli endret.
Fortsatt er det fem prosent norske kvinner som røyker mens de er gravide. Dette gir opp til tre ganger så stor risiko for å få barn med lav fødselsvekt, viser forskning utført av stipendiat Liv Grimstvedt Kvalvik.
VLOGG fra FEST- seminar med Åshild Gjellestad fra VID vitenskapelige høgskole
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.
Japan opplever nå den eldrebølgen som er forventet i Norge i nær fremtid. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) inviterte nylig japanske kolleger for å lære mer om hvordan de takler eldreutfordringen.
Rundt bordene på Christie Café satt det tirsdag 8. mai morgenfriske deltakere på helseklyngens frokostmøte. Denne gangen var temaet lærings- og mestringsaktiviteter.
Deling av kontor eller kontorlandskap egner seg ikke for konsentrasjonsarbeid. De ansatte går hjem, for der kan de få jobbe i fred, skriver Bente Elisabeth Moen, professor i arbeidsmedisin og global helse.
Teresa Risan Haugsgjerd og Hilde Kristin Refvik Riise (begge fra forskningsgruppen Livsstilsepidemiologi) mottok priser på instituttets dag i Universitetsaulaen 9. mai 2018
Forsker Randi Jacobsen Bertelsen ved Klinisk institutt 2 er i finalerunden til et prestisjetungt EU-stipend. I prosjektet skal hun forske på munnhulens påvirkning på lungehelse.
Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter ved UiB og HVL få tilbud om TVEPS.
Elleve kommuner deler sammen ut forsknings- og innovasjonsprisen på Kunnskapskommunekonferansen 19. juni.
I januar disputerte Solberg, stipendiat i globale helseprioriteringer, med den tverrfaglige avhandlingen «Evaluating Deaths. Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health». Hans arbeid har vakt stor interesse - både i og utenfor fagmiljøet. På Høyden har intervjuet Solberg om hvilke dødsfall som er verst, og hvem døden er verst for. I dette intervjuet kan du... Les mer

Sider