Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Senter for farmasi gratulerer teamet bak galenisk farmasi med prisen!
Kan økt kompetanse innen tverrprofesjonelt samarbeid måles?
Genmodifiserte poliovirus sprøytet inn i hjernen fører til at hjernekreftpasienter lever i flere år enn med vanlig behandling.
Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.
Alle UiB sine senter for fremragende forskning som nyleg blei evaluert, får svært god omtale og vidare finansiering av Forskningsrådet. Evalueringa peikar på fleire døme på forsking i verdsklasse.
SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Ingeborg Elisabeth Carlström og Ingvild Marie Ulvik så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i periodonti 5. juni 2019. Spesialistene Carlström og Ulvik er her flankert av, fra venstre: eksaminator, førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs, UiB, eksaminator og veileder, professor Anne Isine Bolstad, UiB, intern sensor, professor Annika Rosén, UiB,... Les mer
De nye tannlegene er, fra venstre: Nada Paunovic, Kim T. Nguyen, Zahira J. V. Oyola, Nazanin Mousavi, Mohamad H. Alhousain og Maryam Sabernezhad.
Skanska er valgt som entreprenør for nybygget på Årstad
Rundt 350 personer var i sving for å gjennomføre årets OSKE-eksamen, som nå ble arrangert for første gang i medisinstudiet ved Det medisinske fakultet, UiB.
Ahmad Rashad disputerte mandag 18.juni med avhandlingen “Wood-Based Nanocellulose Hydrogels for Tissue Engineering Applications”.
På Fakultetets dag 2018 samlet både administrativt og vitenskapelige ansatte seg for å hedre noen av fakultetets beste.
Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?
Dette er vinnerne på Fakultetets dag 2018!
Forskere skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.
Mohn ernæringsforskningslaboratorium åpnet mandag. – Markerer en videreføring av universitetets satsning på ernæringsforskning, sier professor Jutta Dierkes.
Jutta Dierkes holdt innlegg om betydningen av grønnsaker i kosten under et arrangement i Botanisk hage.
En «topp» artikkel fra professor og historiker Aina Schiøtz om «Rus i Norge»

Sider