Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

SEFAS ønsker god jul til alle samarbeidspartnere og venner med et innslag fra Dagsrevyen 21. desember om hvordan skape en god julefeiring for personer med demens som bor på sykehjem.
Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.
Migrasjonsforsker Esperanza Diaz leverte nylig Bergens-deklarasjonen til Helse- og omsorgsdepartementet, som inneholder nye retningslinjer for innvandrerhelse.
MEDDID601 er et kurs for ansatte ved fakultetet som vil lære å bli bedre undervisere
Mini-cex er et nytt skjema for ferdigheter i klinisk arbeid utviklet av blant annet Bjørn Egil Vikse og professor Anders Bærheim ved Universitetet i Bergen.
Forskningslaboratoriet ved Margaret Veruki og Espen Hartveit undersøker hvordan nevroner i netthinnen kommuniserer for å produsere syn. I sitt nyeste prosjekt har de sett utenfor konvensjonelle kretser og fant noen uventede reseptormolekyler på uventede steder.
De beste forskningsmiljøene samles når ny master i helse og samfunn starter i 2019.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.
Senter for internasjonal helse feiret 30 år med et storslagent heldagsseminar i Universitetsaulaen.
Hvordan tenkte Vilhelm Bjerknes da han var 20 år? Hvorfor var vitenskapsmiljøet i Bergen skeptisk til Einstein? Tidsskriftet Naturen helt tilbake til 1877 er digitalisert.
UiB-forskning viser at naboceller kan ta over skadde insulinproduserende cellers jobb. Dette kan være begynnelsen på ny behandling av diabetes.
Per Eystein Lønning, Stian Knappskog og Anders Molven fikk tildelinger gjennom Forskningsrådets FRIMEDBIO.
Slike kunne vi redusere mødre- og barnedødelighet skriver Ingvild Fossgard Sandøy og Marte Emilie Sandvik Haaland i en BT debatt.