Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Harleen Grewal og Elling Ulvestad ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus skal lede det internasjonale forskningsprosjektet RESPNOR mot antibiotikaresistens.
Medlemmer hos Senter for ernæring testet mellombarer. - To av disse er like usunne som godteri.
Kandidaten vil forsvare avhandlingen “Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities”
Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.
Totalt 8 priser ble delt ut i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisin sin årlige forskningskonferanse
Fire PhD-kandidater fra Senter for ernæring deltok på RStudio-konferansen i Austin forrige uke.
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
Vi søker kvinner og menn mellom 40 og 70 år som er interesserte i å delta i en spennende studie med fiskeproteiner.
Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities
Visjon IGS: Bedre helse, bedre samfunn
Internasjonal koordinator ved Makerere University anbefaler studenter ved Det medisinske fakultet til å reise til Uganda for å få mer praksis og erfaring med feltarbeid.
Det finnes over 100 krefttyper bare i sentralnervesystemet. Forskningsgruppen for translasjonell kreftforskning ved Institutt for biomedisin har bidratt med data og materiale til et prosjekt for utvikling av et nytt diagnostisk verktøy. Det vil gjøre det enklere for kreftforskerne i klinikken.
Thomas Arnesen og Harald Barsnes fra Institutt for biomedisin er norsk partner i et nytt europeisk konsortium innen massespektrometribasert proteomikkforskning. Den Europeiske Union har tildelt 10 millioner euro.
Enzymet Tyrosine Hydroksylase er viktig for livet. Neurologiske, psykiatriske og kardiovaskulære sykdommer oppstår når dets katalytiske funksjon er svekket. Forskere ved Institutt for biomedisin beskriver hvordan ny innsikt i proteinet kan bidra til å utvikle ny medisin.
Eventyret om Askepott er historien om å bli løftet ut av mørket til triumferende anerkjennelse og betydning. En oversiktsartikkel av unge forskere ved Institutt for biomedisin fremhever viktigheten av post-translasjonelle modifikasjoner av aktin for cytoskjelettet.
DEBATT: Forskningen viser at vi skal være forsiktige med å fjerne barn fra sin biologiske familie.

Sider