Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Harleen Grewal og Elling Ulvestad ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus skal lede det internasjonale forskningsprosjektet RESPNOR mot antibiotikaresistens.
Medlemmer hos Senter for ernæring testet mellombarer. - To av disse er like usunne som godteri.
Plassering av avføring fra friske mennesker i magesekken, bedret både symptomene og bakteriefloraen i tarmen til personer med en variasjon av irritabel tarm-syndrom.
Innføring av samtaler om pleiesituasjonen mellom pasienter, pårørende og ansatte hadde en positiv effekt på livet på sykehjem. Effekten var imidlertid kortvarig: – Viser at kulturendringer tar tid, sier stipendiat Irene Aasmul ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Kandidaten vil forsvare avhandlingen “Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities”
Forskningsgruppen Globale helseprioriteringer blir til forskningssenteret BCEPS med støtte fra Bergens forskningsstiftelse, NORAD, Universitetet i Bergen og tidligere fra Bill & Melinda Gates Foundation. Til sammen har senteret mottatt 121 millioner kroner.
Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.
Totalt 8 priser ble delt ut i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisin sin årlige forskningskonferanse
Fire PhD-kandidater fra Senter for ernæring deltok på RStudio-konferansen i Austin forrige uke.
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
Vi søker kvinner og menn mellom 40 og 70 år som er interesserte i å delta i en spennende studie med fiskeproteiner.
Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities
Visjon IGS: Bedre helse, bedre samfunn
Internasjonal koordinator ved Makerere University anbefaler studenter ved Det medisinske fakultet til å reise til Uganda for å få mer praksis og erfaring med feltarbeid.
Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser (FHU) flyttet nylig inn i nye lokaler i Overlege Danielsens hus.
Det finnes over 100 krefttyper bare i sentralnervesystemet. Forskningsgruppen for translasjonell kreftforskning ved Institutt for biomedisin har bidratt med data og materiale til et prosjekt for utvikling av et nytt diagnostisk verktøy. Det vil gjøre det enklere for kreftforskerne i klinikken.
Thomas Arnesen og Harald Barsnes fra Institutt for biomedisin er norsk partner i et nytt europeisk konsortium innen massespektrometribasert proteomikkforskning. Den Europeiske Union har tildelt 10 millioner euro.

Sider