Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Jon Jørgen Tisthamar, Johann Vilhjalmsson og Elisabeth Grut Gil så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i kjeveortopedi 28. mai 2019. Spesialistene Tisthamar, Vilhjalmsson og Gil er her flankert av, fra venstre: intern sensor, professor Stein Atle Lie, UiB, ekstern sensor, professor Janna Waltimo-Sirén, Universitetet i Helsinki og eksaminator... Les mer
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Frank-Jakob Sandbakk og Torbjørn Østvik Pedersen så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin 24. mai 2019. Spesialistene Sandbakk og Pedersen er her flankert av, fra venstre: eksaminator og hovedveileder, professor Trond I. Berge, UiB, intern sensor, professor Malin Viktoria Jonsson, UiB, ekstern sensor, professor... Les mer
Forskere i biogjenkjenningsgruppen har løst 3D strukturen til fenylalaninhydroksylase. Denne strukturen er av medisinsk betydning siden den involverer kofaktor BH4 som også brukes som terapi for føllings sykdom.
Forskere fra Aurora Martinez' lab beskriver en ny nedbrytningsvei for enzymene som forårsaker fenylketonuri og andre neurometabolske sykdommer.
Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The Receptor Tyrosine Kinase Axl in Tumour Phenotyptic Plasticity and Acquired Resistance to Cancer Targeted- and Immunotherapy"
Å kjenne sin biologiske familie er en menneskerettighet som stadig brytes i norske barnevernssaker. Derfor bør barneverns- barnevernloven revideres.
Over en femtedel av alle voksne nordmenn har fedme. I verden i dag er det flere fete enn sultrammede. Forskerne vet ennå ikke helt hvorfor.
Vi må unngå å gjøre hverandre syke av bekymring, skriver Per Øystein Opdal og Stefan Hjørleifsson i BT.
Verdensledende kreftforskere møttes på Solstrand for å presentere sin forskning under CCBIOs årlige symposium.
En UiB-studie viser at proteiner fra melk, torsk og sild gir bedre blodsukkerregulering hos overvektige.
Over 100 personer deltok på Instituttets dag 2019 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 8. mai. Målet med de årlige arrangementene er å informere, inspirere og engasjere ansatte ved IGS, så vel som å bygge faglige og sosiale bånd på tvers av de ulike seksjonene ved instituttet.
Forskere og leger fra IGS og SIH skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at «de viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken.»
I 2009 introduserte Verdens helseorganisasjon (WHO) 5.mai som verdens håndhygienedag. Siden 2010 har det vært invitert til en norsk, nasjonal markering av dagen.