Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Dersom du opplevde svangerskapsforgiftning under din første graviditet, kan du ha økt risiko for å føde for tidlig i svangerskap nummer to selv om det første svangerskapet gikk til termin, viser forskning av Liv Grimstvedt Kvalvik.
Et legemiddel fra Bergenbio med utspring fra Universitetet i Bergen er valgt ut som det første av tre mulige medikamenter for behandling av korona-pasienter.
I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.
Berit Angelskår i Bergen kommune er ansatt som ny klyngefasilitator i Alrek. Les her om hva hun skal gjøre for å stimulere til godt samarbeid blant partnerne.
Siden 9. mars har UiB-forskere studert blodprøver fra både pasienter og helsepersonell for å se hvordan immunforsvaret reagerer på korona-viruset. Målet er å bidra til en fremtidig trygg og effektiv vaksine.
Tildelinger fra fakultetets forskningsfond 2020
Vi trenger politikere som tør å sette i verk tiltak for å øke forbruket av grønnsaker og andre sunne planter.
Ny forskning ved UiB og Folkehelseinstituttet viser at det er en sammenheng mellom å være sterk i klypen og risiko for beinbrudd. Særlig gjelder dette menn i middelalder.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin har fått tre nye professorer etter søknad om opprykk sist høst og godkjenning av fakultetsstyre.
Det medisinske fakultet sin tildeling av årets priser 2019
Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har sammen utarbeidet en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan livet til innbyggerne i Bergen kommune er under korona-tiden.
Barn av mødre som tok folattilskudd eller multivitaminer før og under svangerskapet hadde redusert risiko for medfødte misdannelser i ulike organer, viser UiB-studie.
Aktin er det mest tilstedeværende proteinet i menneskeceller og er involvert i en rekke funksjoner inkludert styring av cellens arkitektur, cellebevegelse og celledeling. Nylig identifiserte UiB forskere NAA80 som en aktin regulator som lenge hadde vært ukjent. Nå avslører strukturen til NAA80 bundet til aktin og profilin hvordan denne regulatoren virker.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
Det er stort sett trygt å føde vaginalt etter keisersnitt. For enkelte grupper bør man imidlertid ta flere forholdsregler, viser ny forskning av Sjur Lehmann ved Klinisk institutt 2
Norge har introdusert masse-screening for å avdekke livmorhalskreft siden 1995. Oppslutning om denne screeningsundersøkelsen, som utføres primært av fastleger, har vært lavere blant innvandrerkvinner sammenliknet med norske kvinner.