Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen ønsker rekordmange nye studenter velkommen til et ekstraordinært studieår.  Nåløyet er trangere enn før for de mest populære studiene. 
Genforskjeller i enzymet GADL1 kan forklare medfødte forskjeller i muskelstyrke og nyrefunksjon, viser ny UiB-forskning.
En studie gjennomført hos medisinstudenter viser at en stor del av dem vet for lite om matvarers næringsinnhold. Det kan være uheldig spesielt for dem som velger en vegetarisk eller vegansk livsstil.
Professor Aurora Martinez ved Institutt for Biomedisin leder sammen med overlege Aasne K. Aarsand et tverrfaglig team som samarbeider om utvikling av ny behandling for akutt intermitterende porfyri (AIP).
Beregninger viser at om lag 30 prosent av rusavhengige har ADHD. Langt færre mottar medisiner mot ADHD-medisiner. – Problematisk, sier forsker Jørn Henrik Vold.
Hver kvinne kommer i overgangsalderen på forskjellig tidspunkt i livet. Nå har UiB-forskere funnet en ny måte å beregne hvor langt hver enkelt har kommet.