Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Som eneste i Skandinavia tilbyr Universitetet i Bergen et valgfritt masteremne i dyreassistert terapi og assistanse til legestudenter. Veterinær og forsker Aurora Brønstad mener terapi med dyr kan føre til mindre bruk av medisiner.
Nye genetiske funn ved Universitetet i Bergen kan bane vei for tidlig og persontilpasset behandling av den uhelbredelige sykdommen.
UiB, med Rebecca Cox ved Influensasenteret og Pandemisenteret i spissen, skal koordinere Norges innsats i et stort europeisk samarbeidsprosjekt som skal teste ut vaksiner mot covid-19.
Professor Per Eystein Lønning er fornøyd med å ha fått støtte til å kunne åpne for pasientinklusjon i brystkreftstudien igjen.
Forskere på Institutt for biomedisin satser på spesielle RNA-strukturer i bakterier som angrepspunkt for nye antibiotika. Les den nyeste oversiktsartikkelen om ribobrytere.
Hvert år fødes det omlag 600 barn med medfødt hjertefeil i Norge Vi vet fortsatt lite om årsakene til at barn utvikler medfødt hjertefeil. En ny internasjonal studie hvor blant annet forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har vært involvert viser at NAA15-proteinet kan inneha en viktig rolle.
I samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus har Det medisinske fakultet opprettet et Senter for regenerativ medisin.
Nye genetiske assosiasjoner kan bane vei for persontilpasset diagnostikk og behandling av en uhelbredelig tilstand.
Karnosin spiller en viktig rolle som antioksidant, pH-buffer og nevromodulator og fikk nylig økende oppmerksomhet som biomarkør for mange sykdomstilstander som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Forskningsgruppen for Nevrotargeting ved Institutt for biomedisin har nå oppdaget et nytt enzym, Glutamate Decarboxylase Like 1 (GADL1) som spiller en rolle i produksjonen av karnosin.
Antibiotikaresistens vil i fremtiden være en av verdens største helseutfordringer. Nå har forskere i Bergen gått sammen for å opprette et senter for forskning på resistensutvikling.
Opprettelsen av et samarbeidsutvalg, flere faste møtepunkter og etablering av en felles finansiell stimuleringsordning for samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon. Det er blant grepene som skal forsterke samarbeidet mellom UiB og NORCE, og styrke Vestlandet som en kunnskapsregion.
Studentene er ofte spente før de skal ut i praksis på tannlegestudiet. Digitale verktøy gjør det enklere å si fra om behov for støtte.