Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, skal starte som professor II ved Pandemisenteret i Bergen. – Jeg gleder meg skikkelig til jobben! sier han.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Yngve Åkre (T.V.) og Ulrik Leidland Opsahl (t.h.) så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i oral protetikk 11. juni 2021.
En studie publisert i New England Journal of Medicine viser forbedret sykdomsfri overlevelse for brystkreftpasienter som fikk PARP-hemmer etter standardbehandling.
Forskningsrådet har nå behandlet 161 søknader til Senter for fremragende forskning (SFF). Fra Det medisinske fakultet har tre prosjekt gått videre til siste runde av utlysningen.
Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved UiB videre til runde to i utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kristian Hamill Lind så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i periodonti 9. juni 2021. Spesialisten er her flankert av fra venstre eksaminator Anne Isine Bolstad, eksaminator og veileder Knut N. Leknes, veileder Dagmar Fosså Bunæs og eksaminator Anne Nordrehaug Åstrøm. På skjerm bak, eksaminator Anders Verket, som deltok via Zoom.
Denne uken avholdes et digitalt forskerskolekurs og sommerskole i avansert kreftforskning ved UiB og Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO).
Vekttap og etevanar kan ha stor betydning for kva slags risiko ein har for komplikasjonar etter eit kirurgisk inngrep. Men ein ny doktorgrad frå UiB slår fast at rutinane rundt dette ofte er mangelfull på sjukehusa, trass betring dei siste åra.
Ved Pandemisenteret er det no ledig to stipendiatstillingar knytt til Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Matematisk institutt.
Mahdi Fallah begynte sin stilling som professor i epidemiologi ved IGS i mai 2021. Fallah er lege og har doktorgrad i kreftepidemiologi fra Universitetet i Tammerfors (Finland) i 2007.
Bente E. Moen er utpekt som ny leder i Senterets styringsgruppe. Bente er professor i arbeidsmedisin og internasjonal helse og direktør for Senter for internasjonal helse og globale helseutfordringer
Kvifor aksepterer vi drastiske tiltak mot pandemien, men let vere å handle for å redde klima? – Korleis vi brukar media under samfunnskriser har mykje å seie, hevdar medieprofessor.
– Mange har vært under høy stressbelastning og kan få en reaksjon når smittevernrestriksjonene letter, sier krisepsykolog Atle Dyregrov.
En ny studie fra USA har funnet viktige immunceller i beinmargen hos personer som har gjennomgått koronainfeksjon. Funnene indikerer at man utvikler god og langvarig immunitet. – Dette er veldig gode nyheter, sier stipendiat Lena Hansen ved Influensasenteret på UiB.
Torlef Markussen Lunde er daglig leder av den nye helseinkubatoren ved Det medisinske fakultet, som nettopp fikk navnet «Eitri». Han mener inkubatoren kan gi inntekter til både regionen og landet.
1. juni startet Andrea Magugliani som leder av administrasjonen ved Pandemisenteret. Magugliani kommer fra en stilling som seniorkonsulent ved Kommmunikasjonsavdelingen ved UiB.

Sider