Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hvordan forberede studenter på tverrfaglig samarbeid i arbeidslivet? Ane og Sissel fra TVEPS forklarer i NOKUT-podden.
Nesten en milliard mennesker mangler tilgang til rent drikkevann, mens verdens vannressurser trues av klimaendringer.
Den nyåpnede helseinkubatoren Eitri blir et viktig samlingssted for studentene i medisinsk teknologi på UiB. Fremover planlegges både karrierekvelder, vitenskapelige foredrag og samarbeid med etablerte gründere.
Institutt for biomedisin har investert flere hundre tusen kroner i en anatomisk læringslab som gir studentene nye muligheter for aktivitet og interaktiv læring før de skal ut i arbeidslivet.
Forskere fra Influensasenteret på UiB skal rekruttere 50 barn i alderen 3-8 år til en ny studie som skal undersøke hvordan ulike aldersgrupper responderer på influensavaksinen. – Dette er en gylden mulighet til å beskytte barn mot influensa, sier forsker Rebecca Cox ved Influensasenteret.
UiB-forskarane Hans Petter Eikesdal og Stian Knappskog får til saman nærare 16 millionar kroner i midler frå fjorårets Rosa sløyfe-aksjon. Pengane vil mellom anna gå til betre genanalysar for å avgjere kva slags pasientar som treng cellegiftbehandling.
En internasjonal forskergruppe mener bruk av steroider ikke bør benyttes i behandling av covid-19 sykdom hos skrøpelige pasienter over 70 år. – Steroider hos denne gruppen kan virke mot sin hensikt, sier forsker Hans Kristian Flaatten ved UiB.
Førsteamanuensis Camilla Normand ved Stavanger Universitetssykehus foredrar om: Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon.
Pandemisenteret tilbyr støtte og veiledning til pandemirelaterte studentprosjekter gjennom vår forskningskatalysator. Dette semesteret er det planlagt fire samlinger for studenter og vitenskapelig ansatte på Alrek Helseklynge.
Husets egen robot klippet snoren da det nye innovasjonssenteret Eitri åpnet offisielt mandag 1. november. Helseinkubatoren har som mål å bli Vestlandets sentrum for eksport av nye og framtidsrettede løsninger innen helsesektoren.