Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

En ny studie ved UiB viser god effekt av å behandle pasienter med irritabel tarm med avføring fra en frisk donor. Effekten ser ut til å holde seg i flere år etter behandlingen, hvis den er gjort riktig.
En ny studie produsert av ernæringsstipendiat Helene Dahl, i samarbeid med farmasøyter og nefrologer, ser på sammenhengen mellom medikamentlister og ernæring hos kronisk nyresyke.
En ny doktorgrad har sett på stress hos pårørende til personer med demens. – Apati hos pasientene er noe av det som stresser de pårørende mest, sier stipendiat Toril Marie Terum.
Pandemi, universell helsehjelp og dyre intervensjoner. Den internasjonale prioriteringskonferansen arrangeres for 13. gang i Bergen 28-30. april 2022
PhD stipendiat Åse Bjorvatn Sævik er lege og driver Endopodden som er rettet inn mot medisinstudenter. Er du nysgjerrig på hva en podkast er og hvordan den kan brukes, er dette webinaret for deg!
Trusselen fra koronaviruset er denne vinteren større enn noen gang, men det er trøst å finne, skriver professor Preben Aavitsland ved Pandemisenteret.
7. januar åpner opptaket til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU/ EØS og Sveits med studiestart januar 2023.
En studie utført blant andre av Kai Triebner ved Klinisk institutt 2 viser at grøntområder virker positivt på både fysiske og psykiske PMS-symptomer.
I prosjektet MEST-ERN skal ernæringsstudenter veilede og vurdere hverandre når de er i praksis. Prosjektet er nå tildelt fem millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR).
K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi ved Universitetet i Bergen får 9 millioner kroner fra stiftelsen til å fortsette sin banebrytende forskning. Det samme gjør senteret for B-cellekreft i Oslo.
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
Forskningsrådet har tildelt 130 millioner til et nytt senter for hodepineforskning. – Målet er å finne medikamenter som kan ha virkning på hodepinelidelser, sier nestleder Marte-Helene Bjørk, UiB.
Pandemisenteret ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår. Vår julehilsen kommer i år i form av et leserinnlegg fra strategisk arbeidsgruppe der alle fakultetene ved UiB er representert.
– Vi skal være et nødvendig supplement til tannlegeforeningens kurs og tilby etterspurt kompetanseheving for tannleger og øvrig tannhelsepersonell, sa dekan Per Bakke da han klippet åpningssnoren for Bergen etterutdanningssenter for tannhelse.
Senterets juleseminar 2021 ble en flott faglig oppdatering med presentasjoner av juniorforskernes abstrakter fra årets internasjonale web-kongresser og innlegg fra seniorforskerne.
Rebecca Cox ved Influensasentert, UiB, svarer på fem kjappe om omikron-varianten.
Parkinsonforskningen ledet av professor Charalampos Haris Tzoulis ved Neuro-SysMed-senteret er styrket med til sammen mer enn 35 millioner kroner.
I juni 2022, vil Bergen være vertskap for en EMBO Workshop som fokuserer på biologisk regulering via proteiner, mer spesifikt via enden av proteiner. Dette fremadstormende forskningsfeltet vil samle forskere fra hele verden inkludert mer enn 30 inviterte foredragsholdere.