Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Senter for farmasi ved Det medisinske fakultet tilbyr studieopphold i Tanzania gjennom prosjektet PEPER (Partnership to Enhance Pharmacy Education and Research). Vi har snakket med Camilla Brox og Marita Tøkje Sandven som nettopp er kommet hjem etter tre måneder i Dar-es-Salaam.
Fem forskere har fått 25 millioner hver til originale og banebrytende prosjekter gjennom et spleiselag mellom universitetet og Forskningsrådet. De utvalgte prosjektene skal flytte forskningsfronten gjennom samarbeid mellom flere forskjellige faggrupper.
Klinikkleder Neshe Lie var en av de 2 som mottok Det medisinske fakultet sin arbeidsmiljøpris for 2021
Nå har en ny studie undersøkt nivået av vitamin D hos koronapasienter, og funnene er tydelige.
Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved Universitetet i Bergen videre til andre runde i utlysningen om å bli Senter for Fremragende Forskning (SFF).
Overvekt og diabetes er sykdommer som blir stadig mer vanlige i hele verden. Fettvev anerkjennes nå som et eget organ med komplekse metabolske prosesser. Å forstå fettvevets biology er viktig for å utvikle bedre behandlingsstrategier for overvekt og diabetes.
Medisinhistoriker Magnus Vollset og professor i helseøkonomi Oddvar Kaarbøe er ansatt på Pandemisenteret i henholdsvis 20 og 10 prosent stilling.
I et nytt forskningsprosjekt skal Yael Harlap og Robert Gray fra Institutt for pedagogikk finne ut mer om hvordan pandemien har endret oppfatningen av det å undervise blant forelesere på universiteter i en rekke ulike land.
Nordmenn sprayer nesen som aldri før, men ikke alle er klar over farene ved å bruke nesespray over tid. Les hva professor og bihulespesialist Sverre Steinsvåg ved UiB mener om markedsføring av nesespray, hvorfor kroppen helst vil puste med nesen og hva man må gjøre om man blir avhengig.
Lars T. Fadnes ved Institutt for global helse er initiativtaker bak en ny kalkulator som anslår hvor mange ekstra leveår man kan få ved kostholdsendringer.
Sammen med sine danske kolleger Ann Dorrit Guassora og Susanne Reventlow har Kirsti Malterud (professor emerita ved IGS) skrevet boken «22 temateorier til kvalitativ forskning».
Avtalen vil styrke arbeidet med bekjempelse av folkehelsesykdommer i Den Afrikanske Union (AU) og bidra til at flere får tilgang til elementære helsetjenester.
Fredag 11. februar disputerte Kjersti Gjerdefor PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Patient specific factors predicting adherence and treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea”
Bachelorstudentene ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) fikk frie tøyler til å lage installasjoner med utgangspunkt i pandemi. Resultatet ble utstillingen «Pandesign» som nå vises fram på Alrek helseklynge.
PhD-student Edvin Tang Gundersen har, saman med prof. Lars Herfindal ved senter for farmasi, utvikla ein nanopartikkel som er lasta med klorpromazin.
Studien, med lege og PhD kandidat Lisa Grymyr som første forfatter, gir ny innsikt i 1-års virkningene av fedmekirurgi på hjertets størrelse og funksjon