Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

En elevgruppe som har deltatt i prosjektet "Holbergprisen i skolen" valgte å forske på ungdommers holdning til covid-19 vaksinen. Prosjektet viser at mange skoleungdommer lot seg vaksinere.
I forbindelse med Kvinnehelseutvalgets møte i Bergen 17-18.03 2022 ble det laget en live podcast.
Senter for farmasi har arrangert workshop om refleksjon og verdier på Bjørnafjorden gjennom prosjektet FREMFARM. Studenter Miral Alabbasi og Oda Marie Vabø Haugane har snakket med både Ragnhild Holtskog og Hilde Frøyland om verdier, refleksjon og kommunikasjon i dagens farmasi.
Vi har snakket med teamet bak produksjonen av en fresh informasjonsvideo om PraksisNett. – Viktig at forskerne er informert om tjenesten, sier prosjektleder Guri Rørtveit.
Les Pandemisenterets ferske årsrapport om vår aktivitet og satsinger det siste året.
9.-11. mars ble det holdt en Nordisk kongress om diabetes på Solstrand hotell. Kongressen samlet eksperter på diabetes og fedme fra Norge, Sverige og Danmark, samt internasjonale forskere. På kongressen ble det diskutert nye tilnærminger til behandling av diabetes og nye måter å tenke rundt underkategorier av diabetes og fedme.
De friske barna hadde størst sjanse for gjentagende antibiotikabehandling. – Kan tyde på at det er adferdsmessige faktorer hos legen eller foreldrene som virker inn, sier stipendiat Christian Thaulow.
The Female Heart workshop takes place at Solstrand Hotel & Bad outside Bergen on May 19th and 20th 2022. The workshop is hosted by the Centre for Research on Cardiac Disease in Women at UiB and focuses on sex differences in cardiovascular risk and disease. The program includes lectures from key national and international researchers in the fields, and targeted group discussions for PhD... Les mer
Ny studie fra Senter for Diabetesforskning ved UiB viser at gener som regulerer appetitt påvirker vektutviklingen til barn. Dette åpner for utvikling av medikamentell behandling av overvekt og fedme.
"Vi har funnet nøkkelen til vekst under de første leveårene. Dette er viktig fordi det kan gi oss svar på hvorfor noen barn utvikler overvekt senere i livet", sier professor og leder Pål R. Njølstad ved Senter for Diabetesforskning.
Nybrottsarbeid fra forskere ved UiB og Haukeland viser at det å engasjere hele familien i behandlingen av alvorlig fedme hos unge kan gi bedre resultater enn tradisjonell behandling. Nå skal resultatene fra Bergen brukes i en stor multisenterstudie på barn og overvekt.
ISPH-konferansen nærmer seg med stormskritt. BCEPS er arrangør og årets konferanse kommer i et helt nytt format. Hold av datoene 28. - 30. april!
Flere fra IGS holdt innlegg da Kvinnehelseutvalget besøkte Alrek helseklynge forrige uke. – Utrolig dyktige forelesere, sier utvalgets leder Christine Meyer.
- Et digitalt kurs om digitalisering, sier prosjektleder Tine Nordgreen.
PhD kandidat Marit Sandberg ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, holder foredrag om Morshjertet, hjertesykdom hos gravide 30.mars 2022 kl.18.-19.30
Ny forskning fra UiB viser at å være født med en vekt lavere enn 3,5 kilo er assosiert med en høyere risiko for å nevrologiske utviklingsforstyrrelser som cerebral parese, autisme og schizofreni.
En gruppe medisinstudenter fra kull 2020 som har meldt sin interesse for studiemodell Vestlandslegen var på tur til Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) 10. - 11. mars.
Tidligere ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen, Razia Fatima, er én av femten kvinnelige forskere som ble intervjuet av TDR Global ved WHO sin publikasjon: Women in Science: A Storytelling Showcase.

Sider