Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Tirsdag 31. mai fikk IGS og Det medisinske fakultet besøk av Sørlandet sykehus og representanter for Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo Campus Sør samt flere samarbeidende kommuner i Agder.
Pandemisenteret inviterer til å sende bidrag til den nasjonale konferansen "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet", 27-28 oktober, Bergen.
Valget til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet har nå startet. Det skal velges en representant fra gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger) til fakultetsstyret.
Helseminister Ingvild Kjerkol åpnet mandag 30. mai Vestnorsk forskningssenter for antimikrobiell resistens (CAMRIA). Samarbeidet mellom UiB, Helse Bergen, Helse Stavanger og Trond Mohn Stiftelse skal bidra til å bekjempe problemet med antibiotikaresistens.
Under Undervisningsdagen for Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2) 18. mai ble Seksjon for ernæring tildelt Undervisningsprisen ved K1.
– Jeg føler meg beæret og glad, sier WHO-forsker Rajiv Bahl. Han er en av åtte fremragende forskere som er utnevnt til æresdoktor ved UiB for sin innflytelsesrike forskning.
– Bedre praksisveileder skal man lete lenge etter, skriver student i nominasjonsbegrunnelsen.
Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.
Female Heart Workshop, arrangeres 19-20. mai 2022 på Solstrand Hotel.
Eva Gerdts og Helga Midtbø ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, fikk på medlemsmøte i Godvik Sanitetsforening 11.05.22 overrakt gave på 2 mill NOK.
16. – 19. september arrangeres det et såkalt «datathon» i Eitri. Her skal folk fra ulike yrkesgrener samle og bryne seg på data, og finne løsninger for å bruke data til å løse helseutfordringer.
Forsker og grunnlegger bak legemiddelselskapet Moderna, Robert S. Langer, møtte mye skepsis og fikk mange avslag i starten av forskerkarrieren. Veien til suksess forklarer han med stahet, mot til å tenke stort og det å ha gode rollemodeller.
Lurer du på hva som egentlig skjer i det galeniske laboratoriet? Se dokumentaren om farmasistudenters hverdag og deres kamp for å overleve ...
Pasienter med alle grader av KOLS har oftere koronarsykdom enn det man skulle forvente ut fra alder og røyking alene. Det viser en ny studie fra Klinisk institutt 2.
Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.
Ukrainas helseminister, Dr. Viktor Liashko åpnet ISPH-konferansen "Fair Priorities in Unjust Circumstances" i Bergen 28. april.
Et nytt forskningssenter ved UiB skal gi diabetes-pasienter mer presise diagnoser og bedre behandling av sykdommen. – De fleste diabetes-pasienter lever gode liv. Men diagnostisering og behandling kan bli enda bedre, og det skal vi bidra til, sier senterleder Pål R. Njølstad.