Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Pandemisenteret inviterer til månedlig Pandemifrokost der du kan høre om spennende temaer og forskning på tvers av fagfelt.
Seniorforsker PhD Helga Midtbø presenterte nye data fra FATCOR studien på European Society of Cardiology i Barcelona i august 2022. Hennes forskning viser høyere nivå av betennelsesmarkører i blodet hos kvinner enn menn med overvekt og fedme.
PhD student Annabel Ohldieck presenterte ny forskning på European Society of Cardiology kongressen i Barcelona august 2022. Hun viste at blodtrykket i 40-års alderen har større betydning for risiko for høyt blodtrykk senere i livet for kvinner enn menn.
Høsten 2022 tilbyr Senter for vitenskapsteori et dannelsesemne på 5 studiepoeng om de globale etterdønningene av en pandemi - og frykten for den neste.
PhD student Marit Sandberg presenterte resultater fra sin forskning på svangerskap og komplikasjoner hos kvinner med medfødte hjertefeil på årets nordiske kongress for epidemiologi, NordicEPI i Reykjavik. Vi gratulerer!
Eit team av nokre av dei fremste ekspertane innan faget, opprettar forskingssenter med mål å re-klassifisere diabetes, og persontilpasse behandlinga.
I fjor vinter ble en tredjedel av befolkningen i Ulvik herad i Hardanger smittet samtidig av en ny variant av koronaviruset. Pandemisenteret ble invitert til å delta på et dialogmøte med lokale representanter for å drøfte erfaringer fra det store utbruddet.
En ny studie fra forskere ved UiB tilbakeviser tidligere funn fra en amerikansk studie som påviste en assosiasjon mellom bruk av epidural ved fødsel og utvikling av autisme og ADHD hos barnet.
Er man mann med diabetes type 1, er seksuell helse et tema hos legen. Slik er det ikke hos kvinner, selv om en ny UiB-undersøkelse viser at mange kvinner med sykdommen sliter med sexlivet.
Pandemisenterets forskningskatalysator fortsetter gjennom våren. Arrangementene er åpne for studenter og vitenskapelig ansatte som ønsker å belyse pandemirelaterte tema fra ulike perspektiv.
Nødevakuering av bygninger krever rask og effektiv beslutningstaking for å lykkes, mens et tilstrekkelig antall utganger kan bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen fordi røyk og overfylte rømningsveier reduserer personers bevegelseshastighet, og kan skape panikk og forvirring. For sykehjemspasienter risikerer vi en økt risiko pga redusert mobilitet og behov for rullestoler og rullatorer, samt... Les mer
Bli lommekjent, og imponer slekt og venner med denne guiden til UiBs medisinske campus, byggene og historiene om dem som ga byggene sine navn.