Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Helse Vest har nyleg annonsert tildelingane sine av forskingsmidler for 2023, der sju av prosjekta til Neuro-SysMed får støtte med totalt rundt 26 millioner kroner. Dette vil sikre støtte til viktig forsking på nevrologiske sjukdommar med fokus på multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PD), amyotropisk lateral sklerose (ALS) og demens.
Den femte Aarebrotforelesningen går av stabelen 22. januar og skal holdes av professor og spesialist i immunologi ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland. Tema for forelesningen er immunforsvaret.
Inntak av antihistaminer før og under svangerskapet er assosiert med en redusert risiko for tidlig svangerskapsforgiftning hos allergiske kvinner, viser ny forskning fra UiB.
Helse Vest annonserte nyleg årets prisar på sin årlege forskingskonferanse, der Kjell-Morten Myhr mottok Forskingsprisen 2022 for framifrå forsking på multippel sklerose.
Finansiering av utenlandske studenter i Norge er en god måte å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid, skriver en gruppe vitenskapskvinner.
Til tross for manglende avklaring rundt finansiering og opptrapping av medisinplasser i Norge, vil UiB gå videre med satsingen på Vestlandslegen gjennom en forsiktig oppstart fra neste høst.
Stipendiat Ester Kringeland, førsteamanuensis Dana Cramariuc og spesialistkandidat Christian Berg-Hansen presenterte postere og professor Eva Gerdts var invitert til å snakke om Hypertensjon hos kvinner på årets AHA Scientific Sessions. Her sammen på kongressenteret i Chicago.
En ny doktorgrad fra Universitet i Bergen viser at mange foreldre til barn som får en alvorlig brannskade har behov for ekstra oppfølging. – De ønsker informasjon og trenger hjelp til å bearbeide følelser av skyld og skam, sier sykepleier og doktorgradsstipendiat Lina Toft Lernevall ved UiB.
18. november er den europeiske antibiotikadagen (EAAD). I den anledning vil flere aktiviteter for å fremme kunnskap om antibiotika og antimikrobiell resistens (AMR) finne sted.
Kjønnsspesifikk behandling av alkoholavhengighet hadde god effekt på kvinnenes risiko for å bli sykemeldt fra jobb, over 20 år etter behandlingen.
105 deltakere fra hele landet var samlet til Pandemisenteret sin andre nasjonale konferanse i Bergen 27. og 28. oktober. Tema for konferansen var "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet".
Fire kreftforskere ved UiB er tildelt 8 millioner kroner hver fra Kreftforeningen til livsviktige prosjekt om blant annet bukspyttkjertelkreft, immunterapi og hvordan fedme kan påvirke risikoen for kreftsykdom.
Hjertehelsen har stor betydning for kvinnehelsen. Det er derfor på tide at kvinnehelsebegrepet kommer ut av bikinien. Helga Midtbø foredro for styret i Helse Vest om senterets forskning på kvinnehelse i et hjerteperspektiv.
Seniorforsker PhD Helga Midtbø presenterte nytt om høyt blodtrykk hos kvinner på kvinnehelsesesjonen på Norsk Cardiologisk Selskaps Høstmøte i Oslo 22.11.22. Ny forskning viser at risiko for hjertesykdom starter ved et lavere blodtrykk hos kvinner enn hos menn. Dette aktualiserer behovet for kjønnsspesifikke retningslinjer for påvisning og behandling av høyt blodtrykk. Hun viste også hvordan... Les mer
Mohn Kreftforskningslaboratorium er blitt tildelt 7 993 000 kr av Kreftforeningen for prosjektet "Er BRCA1-metylering i fosterlivet det første steget mot kreft?". Prosjektet ledes av Stian Knappskog og er et av 25 prosjekter blant 143 søkere som får støtte etter årets tildelinger.