Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

The University of Bergen is national coordinator for The Europan Social Survey. This is a cross-national survey collecting data from over 30 countries, including data regarding the covid 19-pandemic and people's behaviour.
I en høytidelig seremoni ved Uppsala universitet mottok professor Cecilie Svanes tittelen "æresdoktor" ved Medicinska fakulteten.
Barsha Pathak fra India var blant dem som deltok på kurs i vitenskapelig implementering.
Med smittende humør og imponerende detaljkunnskap tok immunolog Anne Spurkland publikum med på en 200 minutter lang reise inn i det komplekse immunforsvaret.
Two representatives of PDPC visited the Pandemic Centre in the second week of January to explore possible collaborations
Personer med uspesifikke helseplager, og som trodde at dette skyldtes amalgamfyllinger, hadde god helseeffekt av å fjerne dem, viser en ny UiB-studie. Effekten vedvarte fem år etter byttet av fyllingene.
I samarbeid med Women in Global Health Norway ved Universitetet i Oslo, arrangerer Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner webinar om ‘Bærekraftig akademisk karriere for kvinner’
The aims of the TRACE seminars are to provide knowledge into the field of translational research in epidemiology and provide a more robust understanding of the causal mechanisms behind non-communicable diseases (NCDs). The seminars are organized as monthly meetings.
En ny studie gjennomført ved Klinisk institutt 2, UiB, viser at type arbeidsplass og bruk av smittevernutstyr i liten grad påvirket helsearbeideres risiko for å få COVID-19.
Akutt blodkreft er en aggressiv kreftsykdom med kort overlevelse. Yngre og ellers friske pasienter gjennomgår tøffe cellegiftbehandlinger, ofte med tillegg av stamcelletransplantasjon, men det er vanskelig å vite hvem som kommer til å respondere på behandling og ikke. Men nå kan en en enkel blodprøve fra pasienten måle om pasienten vil ha nytte av cellegiften i det hele tatt. Virker cellegiften... Les mer
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
En ny metode utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen kan i løpet av 24 timer vise om pasienten vil respondere på cellegift eller om det må andre metoder til.