Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

– Vårt mål er å styrke det faglige miljøet for filosofisk logikk i Norge.
Godt humør og gode tips til å komme godt i gang som student. Et velsmurt apparat hjelper studentene til å finne seg til rette.
Nansensenteret og Stein Sandven leier prosjektet som får 15,5 millionar Euro for å bygge eit betre observasjonssystem i Arktis. Også to andre nyfinanserte EU-prosjekt involverer Bjerknesforskarar og forskarar frå Universitetet i Bergen.
Ti jusstudentar frå Bergen er denne månaden i Kina for å lære meir om kinesisk rett og rettskultur.
Terje Tvedt sin artikkel "Tausheten om Libya" er kåret til årets beste tidsskriftartikkel publisert i 2015.
Nye digitale læringsformer kan blåse liv i passive førelesingar. Forskerforum har publisert ei stor sak om innovativ undervising, der dei blant anna intervjuar førsteamanuensis Christian Jørgensen ved Institutt for biologi. Han har fått fleire prisar for undervisninga si.
Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.
I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.
I sitt doktorgradsprosjekt ser UiB-forskeren Camilla A. Borrevik på klimautfordringene som øynasjonene i Stillehavet står ovenfor.
Amming spiller en avgjørende rolle for helse og utvikling. Det har en rekke positive effekter for både kvinner og barn. Her er noen høydepunkter fra en nylig publisert Lancet serie om amming med bidrag fra forskere fra CISMAC, Senter for fremragende forskning ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.
Universitetet i Bergen har snakket med fire forskere om de store utfordringene verden står overfor i årene fremover.
I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.
Professor Terje Tvedt ved Institutt for geografi fikk Formidlingsprisen 2015 10. november.
Professor Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi fikk Publikasjonsprisen 2015 10. november
Skriveveilederne på Akademisk skrivesenter hjelper studentene med å få sagt det de vil.
Er du klar for at lukt, gange og oppførsel skal kunne identifisere deg? UiB-forskere har undersøkt hva folk mener om økt grad av identifisering.
Tre jussprofessorer i Bergen har utgitt en ny lærebok om strafferett, basert på den nye straffeloven som trer i kraft 1. oktober 2015.

Sider