Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.
Novaseq 6000 er blant verdens fremste teknologi på genanalyser. Den skal hjelpe forskerne ved Mohn Kreftforskningslaboratorium å avdekke hvorfor noen svulster ikke reagerer på behandling.
Senter for ernæring er involvert i flere studier ved Forskningsenhet for helseundersøkelser. Følg siden deres på Facebook for å få med deg alt det spennende de arbeider med!
På Den norske tannlegeforenings landsmøte mottok Siri Flagestad Kvalheim prisen for innsats i undervisning og forskning.
Trine Lise Lundekvam Berge disputerte fredag 18. oktober med avhandlingen “«Treatment with Dental Polymer-based Restorative Materials. Exposure to Bisphenol A Effects on Pregnancy Outcomes.”
Kreftforskerne Rolf Bjerkvig og Tone Bjørge får til sammen 9,5 millioner kroner fra Kreftforeningen.
Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
120 praksisveiledere i odontologi, tannpleie og tannteknikk var nylig samlet til et felles kompetansehevingstiltak i Oslo hvor fakultetet var en en av hovedarrangørene.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Faiza Djebrouni Sælen så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i pedodonti 23. oktober 2019. Spesialisten Sælen er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, dr. odont. Hilde Nordgarden, TAKO-senteret, eksaminator og hovedveileder, professor Marit Slåttelid Skeie, UiB og intern sensor, professor Trond Inge Berge, UiB.
Møt kreftcellen som verdens verste kollega i disse fem kortfilmene.
Gnagere foret med små proteinenheter fra kylling fikk mindre betennelse i kroppen og lavere kolesterol. Dette kan være gode nyheter også for hjertehelsen vår.
Stipendiater og forskere fra Senter for ernæring deltok på den 13. utgaven av European Nutrition Conference i Dublin 15.-18. oktober 2019.
Neuro-SysMed er Norges første senter for forskning på klinisk behandling. Håpet er å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS.
I sommer arrangerte Institutt for biomedisin en felles sommerskole med Cheeloo College of Medicine ved Shandong University i Kina.
Prosjektet Kunnskap om Kreft gjennom Kunst er igangsatt med starttilskudd fra UiB. Vi frister å bruke kunst i formidlingen av kreftbiologi. Kunstnere inviteres til diskusjoner om utvalgte aspekter av kreftbiologi og utfordres til å lage kunst av sin erfaring fra laboratoriet.
Det medisinske fakultets nye æresdoktor Bruce R. Zetter sier at utnevnelsen vil føre til et enda sterkere bånd mellom Harvard Medical School og Universitetet i Bergen.
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
I høst er det 20 år siden medisinstudenter ved Universitetet i Bergen fikk muligheten til å ta praksis ved Stavanger Universitetssjukehus.

Sider