Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultets nye æresdoktor Bruce R. Zetter sier at utnevnelsen vil føre til et enda sterkere bånd mellom Harvard Medical School og Universitetet i Bergen.
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
I høst er det 20 år siden medisinstudenter ved Universitetet i Bergen fikk muligheten til å ta praksis ved Stavanger Universitetssjukehus.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Personer med multippel sklerose (MS) har 14 prosent høyere risiko for å utvikle kreft enn andre. Forskere tror blant annet at røyking og MR-undersøkelser som avdekker kreft kan bidra årsaken.
Risikoen for å utvikle kreft øker betraktelig hvis man blir overvektig før man fyller 40 år. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent.
Universitetet i Bergen har utnevnt 10 nye æresdoktorer, deriblant kandidaten nominert fra CCBIO og Det medisinske fakultet, Professor Bruce Zetter, Charles Nowiszewski Professor of Cancer Biology fra Harvard Medical School. Professor Zetter er godt kjent for CCBIO-miljøene, både som rådgiver i CCBIO Scientific Advisory Board, og gjennom CCBIO-VBP INTPART-samarbeidet.
Den 23. mai 2019 ble det første statusseminaret for Mohn ernæringsforskningslaboratorium avholdt i Konferanserommet i BB-bygget, Haukeland Universitetssykehus.
Siri Flagestad Kvalheim disputerte fredag 4.oktober med avhandlingen "A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study”.
Tre forskere fra UiBs Medical Education Research Group deltok i september på International Conference on Faculty Development in the Health Professions i Ottawa. To muntlige forskningsbidrag og en poster med utspring fra forskningsmiljøet ved UiB ble presentert.
Er det sånn at tilskudd av sunne tarmbakterier kan hjelpe på mageproblemer? Det kan virke slik, ifølge en ny kunnskapsoppsummering fra Senter for ernæring.
MED rapportere at gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre. Det viser UiB-studie.
Norske kreftleger vil ikke vente lenger. De forventer nasjonal handling for persontilpasset medisin til kreftpasienter.
64 prosent av kvinner med trippel negativ brystkreft får redusert tumorstørrelse etter behandling med olabarib.
Gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre, viser UiB-studie.
Forskningsgruppen til professor Pål Rasmus Njølstad har funnet en genvariant som virker inn på de aller minste barnas appetitt.
Boka er en samnordisk antologi som beskriver hvorfor det behøves filosofi og vitenskapsteori som grunn i empirisk forskning og hvorfor nettopp den fenomenologiske filosofien er anvendbar som en slik grunn.

Sider