Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Helseministereren har vært på besøk på instituttet, og det er lyst ut en post doc stilling ved instituttet med tilknytning til det NFR finansierte prosjektet ”Dentistry in a life span perspective- a clinical dental research network in Norway.
Helsepersonells motivasjon er en avgjørende faktor for kvaliteten på offentlige helsetjenester i Tanzania. En ny artikkel viser at opplevelse av urettferdige arbeidsvilkår er en viktig årsak for manglende motivasjon.
Kjartan Vibe Fersum disputerer onsdag 27. april for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain” Ryggplager i befolkningen er svært vanlig, men det har likevel vist seg vanskelig å finne en spesifikk diagnose i opp til 85% av tilfellene. Mange ryggpasienter blir spontant bedre uansett... Les mer
En ny PET-basert metode for visualisering og kvantitering av filtrasjon i nyrene er utviklet.