Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Senter for farmasi inviterer til gjesteførelesinga “Compaction of granular solids and implications for the formulation and manufacturing of tablets” med Göran Alderborn, professor ved Uppsala Universitet. Alle interesserte er velkomne.
En ny genterapi mot hjernekreft gir veldig god behandlingseffekt i klinisk relevante dyremodeller. Nå skal behandlingen testes i mennesker for første gang.
Stengde apotek som følgje av farmasøytmangel nådde TV-skjermane 16. januar 2013. I samband med dette blei førsteamanuensis Lone Holst intervjua om utfordringane ved ei eventuell auking av studieplassar i Bergen.
Forskerskolen i klinisk medisin arrangerer for 8. gang utstilling av forskningspresentasjoner fra 2012. Det vil være utstilling av postere i sykehusfoajeen 21.-25. januar og muntlige innlegg torsdag 24.januar hvor forskere ved de to kliniske instituttene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og tilhørende avdelinger ved Haukeland Universitetssykehus presenterer sin forskning.... Les mer
Fakultetet ber om framlegg til Falchførelesinga 2013. Samstundes er det tid for å nominere kandidatar til Falchs juniorpris. Kjenner du nokon som kan vere aktuelle? Fristen er 8. februar.
Ved avslutningen av hvert høstsemester avholdes en pepperkakehuskonkurranse blant farmasistudentene i Bergen. Konkurransen var hard, og det var en vanskelig avgjørelse å ta for dommer Lone Holst, men til slutt var det Nisse Wonkas Pillefabrikk, med sine imponerende detaljer, som trakk det lengste strået.
Tilsette ved MOF stilte mannssterke opp til opningsfest torsdag 3. januar. Dei frammøtte fekk informasjon frå fleire hald, vakker musikk og god mat.
I romjula melde fleire medier om farmasøytmangel i apoteka, noko som førte til at somme apotek måtte haldast stengde. Særleg var Vestlandet ramma. Det er rundt 150 stillingar ledige i norske apotek per idag. Det er meir enn talet på farmasøytar som blir utdanna i Noreg årleg. Samstundes aukar etterspurnaden etter farmasøytisk arbeidskraft på andre område i samfunnet. No arbeidast det med å... Les mer