Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Eit etterlengta tilbod er endeleg på plass. Måndag var det offisiell opning av PET-skannaren som skal brukast på små dyr. Det kan bety betre behandling for oss menneske.
På Christiekonferansen 2013 presenterte førsteamanuensis Malin Jonsson sin forskning på Sjögrens syndrom.
Ellen Høyer, PhD stipendiat ved Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for Globale helse og samfunnsmedisin ved det Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB, disputerte fredag 19. april 2013 på Sunnås Sykehus. Tittel på avhandlingen: ”Tredemølletrening for å bedre gangfunksjon etter hjerneslag”.
Det er nå åpnet for instituttrådsvalg for perioden 1.08.2013-31.07.2017.Valget foregår elektronisk og som preferansevalg.
To forskningsprosjekter ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin har fått tildelt totalt 14 millioner kroner. Nå lyses det ut flere stipendiat- og postdoktorstillinger.
Rektorvalet ved UiB er i gang! Stem på din kandidat innan 24. april!
Kva er det som gjer at nokre personar vert uføre? Og kvifor vert ikkje folk nødvendigvis friskare av å vere sjukmeldte? Ved å studere 40-åringar i Hordaland har stipendiat Inger Haukenes forsøkt å finne svar på dette.
Medlemmer til fakultetsstyret velges for en periode på 4 år. Forrige valg var i 2009 og kommende valg blir gjennomført i år, nærmere bestemt i perioden torsdag 30. mai til onsdag 5. juni.
Fysioterapeut Ellen Høyer disputerer fredag 19. april 2013 for ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Effect of treadmill training with body weight support on walking and transfer after severe stroke”.
Mange norske aktører jobber aktivt for å bedre tilgangen til og kvaliteten på helsetjenester globalt. Senter for internasjonal helse er en av dem.
Høye nivåer av kolesterol i blodet reduserer kreftrisikoen, spesielt blant kvinner.
En ny studie fra IGS viser at overlevere etter kreft i ung alder (<25 år) får trygdeytelser fire ganger så ofte som den kreftfrie befolkningen.