Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

På Christiekonferansen 2013 presenterte førsteamanuensis Malin Jonsson sin forskning på Sjögrens syndrom.
Ellen Høyer, PhD stipendiat ved Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for Globale helse og samfunnsmedisin ved det Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB, disputerte fredag 19. april 2013 på Sunnås Sykehus. Tittel på avhandlingen: ”Tredemølletrening for å bedre gangfunksjon etter hjerneslag”.
Det er nå åpnet for instituttrådsvalg for perioden 1.08.2013-31.07.2017.Valget foregår elektronisk og som preferansevalg.
To forskningsprosjekter ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin har fått tildelt totalt 14 millioner kroner. Nå lyses det ut flere stipendiat- og postdoktorstillinger.
Rektorvalet ved UiB er i gang! Stem på din kandidat innan 24. april!
Kva er det som gjer at nokre personar vert uføre? Og kvifor vert ikkje folk nødvendigvis friskare av å vere sjukmeldte? Ved å studere 40-åringar i Hordaland har stipendiat Inger Haukenes forsøkt å finne svar på dette.
Medlemmer til fakultetsstyret velges for en periode på 4 år. Forrige valg var i 2009 og kommende valg blir gjennomført i år, nærmere bestemt i perioden torsdag 30. mai til onsdag 5. juni.
Fysioterapeut Ellen Høyer disputerer fredag 19. april 2013 for ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Effect of treadmill training with body weight support on walking and transfer after severe stroke”.
Mange norske aktører jobber aktivt for å bedre tilgangen til og kvaliteten på helsetjenester globalt. Senter for internasjonal helse er en av dem.
Høye nivåer av kolesterol i blodet reduserer kreftrisikoen, spesielt blant kvinner.
En ny studie fra IGS viser at overlevere etter kreft i ung alder (<25 år) får trygdeytelser fire ganger så ofte som den kreftfrie befolkningen.