Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

NANoREG er ett nytt Eu prosjekt som institutt for klinisk odontologi skal delta i for å sette fokus på testing av nanomaterialer.
'Tannbanken' ved Institutt for klinisk odontologi fikk en betydelig tildeling fra Tannlege Bergersens legat for 2013.
Tradisjonen tro gikk årets blåtur av stabelen i strålende solskinn en junidag rett før Sankthans. Deltakerne var fulle av forventninger og fikk innfridd disse og mer til.
Det har i juni vært gjennomført valg av representanter til gruppe A, B og C i fakultetsstyret for perioden 1. august 2013 - 31. juli 2017
Genet Arc er avgjørende for hvordan minner lagres over tid i hjernen. Men denne prosessen skjer gjennom to helt motsatte responser i nervecellenes synapser.
Institutt for klinisk odontologi arrangerte hygienedag tirsdag 18.juni for alle ansatte med arbeidssted i klinikken. Dosent Mikael Zimmerman var leid inn som kursholder.
Det var sjette gong den biennale konferansen Nordic Social Pharmacy and Health Research Conference gjekk av stabelen, denne gong i Gøteborg. Temaet for konferansen var "Striving for equality in research participation and the implications for care".
At studentane på MOF har auge for det visuelle, er det ingen tvil om. Vinnarane av den store foto- og filmkonkurransen 2013 er kåra – sjå vinnarbidraga her!
Farmasialumn Aase Merethe Raddum har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt eit muleg legemiddelmål for hemming av kreftsvulstar. Fredag 21. juni 2013 disputerte ho med avhandlinga «Annexin A2 as a target for anti-angiogenic therapy».
En ny metode der ryggpasienter lærer å endre tenkemåte og bevege seg annerledes, gir bedring – etter bare åtte behandlinger.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin lyser nå ut 3 stipendiatstillinger tilknyttet prosjekter med bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.