Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Den 3. nasjonale tverrfaglig nakke- og ryggkongressen ble arrangert i Bergen 2. -4. april 2014.  Jan Sture Skouen, Tone Morken and Kjartan Vibe Fersum i arrangørkomiteen forteller om et vellykket arrangement med ca. 300 deltakere.
Valget av medlem og varamedlemmer til gruppe B i fakultetsstyret ble gjennonført i perioden 22. - 27.05.2014
Professorene Bente Moen og Gunnar Kvåle savner diskusjon om implikasjonene av klimaforandringer i en ny rapport om forbedring av styringssystemer for global helse.
Fakultetet sine prisar blei delte ut på fakultetsdagen 5. juni.
The British think-thank Chatham House released its report on global health financing this week. The report is entitled "Shared Responsibilities for Health: A Coherent Global Framework for Health Financing". Global Health Priorities researcher Trygve Ottersen is co-author of the report.
« Å vera dobbelkompetansekandidat er spennande fordi ein får mykje kunnskap, både klinisk og akademisk. Det er eit løp som krev motivasjon. Har man det, så er det kjekt!», sier dobbelkompetansekandidat Dagmar Fosså Bunæs.
A WHO report from the Consultative Group on Equity and Universal Health Coverage was published earlier this week. Global Health Priorities reseachers Trygve Ottersen and Ole F. Norheim were lead authors on the report entitled “Making fair choices on the path to universal health coverage”, with contributions from Frehiwot B. Defaye.
Når forskere ønsker å bruke helseregistrene til potensielt livreddende forskning, må de først søke om tillatelser. Det kan ta år.
Valg av representant fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjennomføres i perioden 22. - 27. mai 2014
Forskerutdanning ved Senter for internasjonal helse ved Universitet i Bergen gir muligheter i hjemlandet.
Utlysningen er særlig rettet mot forskning innen hjerte-karsykdommer.
Professor Bjarne Robberstad og førsteamanuensis Ingrid Miljeteig ved forskningsgruppen "Globale helseprioriteringer" holder foredrag om temaet prioriteringer i helsesektoren ved Alumunsdagene 2014 fredag 9. mai.
Årets prosjektoppgaver i odontologi har en spennvidde fra oppgaver med fokus på odontologisk innovasjon, fyllingsmaterialer, snorkeskinner, og til spørsmålet om det er risiko for den orale helse å bruke sportsprodukter.
A new publication titled "Maternal and Neonatal Mortality in South-West Ethiopia: Estimates and Socio-Economic Inequality" by Yaliso Yaya, Kristiane Tislevoll Eide, Ole Frithjof Norheim and Bernt Lindtjørn was recently publised as open access in Plos One.
Professor Ole F. Norheim will be presenting the new WHO report "Making fair choices on the path to universal health coverage" at a seminar organized by the Pan American Health Organization (PAHO) in Washington on Thursday May 8th.
Haakonsvern ligg bada i sol. Store, grå skip ligg til kai, fuglane kvitrar. Brått kjem ein svartkledd mann springande ut av ein båt. Han spring så fort han kan, to militærpoliti kjem etter. Mannen dett, ansiktet treff asfalten. Dei to militære hoppar på han, brølar at han skal ligge i ro og prøver å få på han handjern. Omtrent samstundes ular ein alarm, og røyk veltar ut av båten. Startskotet for... Les mer
Den norske befolkningen blir stadig eldre og flere beholder tennene sine livet ut. Men dersom sykdom inntreffer og man ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, er risikoen stor for at tannsettet raskt ødelegges. Det er derfor viktig at omsorgspersonalet kjenner til kunnskapsbaserte prosedyrer for munnstell og at disse utføres regelmessig. I 2002 ble det fremstilt forskjellige... Les mer
I denne studien ble endring av nevronal aktivering i en gruppe pasienter i subakutt fase etter hjerneslag undersøkt når de utførte og når de observerte en bimanuell motorisk oppgave. Resultatene tyder på at det finnes plastiske forandringer i potensielle speilnevroner etter et hjerneslag.