Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har nylig publisert en studie om LDN som risiko for ITP, i det internasjonale tidsskriftet Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation.
Henriette Ertsås i samarbeid med Kreftforeningen vant pris for beste stand under Forskningsdagene i Bergen.
PhD student Tove Ask presenterer en poster med tittelen: Supervisors' strategies in follow-up of employees with musculoskeletal pain. A focus group study
Helene Barone Halleland har nylig forsvart sin avhandling "Executive functioning in adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). From basic mechanisms to functional outcome" - Vi gratulerer Helene med en godt gjennomført prøveforelesning og disputas!
Kristin Wesnes og medarbeidere har nylig publisert en studie i Multiple Sclerosis Journal som omhandler kroppsstørrelse og risiko for MS. Studien har brukt data fra en spørreskjema-basert undersøkelse (EnvIMS) som er gjennomført blant MS-pasienter og friske kontroller i Norge og Italia. Deltakerne fikk i oppgave å krysse av hvilken kroppsfigur fra 1 (tynnest) til 9 (tykkest) som best kjennetegnet... Les mer
The big tent at the Research Fair was buzzing of people at Festplassen in Bergen Friday 19th and Saturday 20th of September, during the Research Festival 2014.
The period for UNs Millennium Development Goals is about to expire. What should be the focus of new goals? What has proved to be a success? In a new study published in Lancet an international group of researchers suggest specific targets in addition to the broader UN health goal.
I en nylig publisert studie i det internasjonale medisinske tidsskriftet Neurology med bidrag fra Norsk MS Register & Biobank er det beskrevet retningslinjer for standardisering av studier av biomarkører av kroppsvæske.
Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har publisert en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Molecular & Cellular Proteomics som identifiserer proteiner, peptider og glykosylering i spinalvæske ved hjelp av massespektometri basert proteomikk.
FNs tusenårsmål utløper snart. Hva skal være i fokus for nye mål? Hva har fungert? En internasjonal forskergruppe foreslår i en studie i Lancet konkrete mål i tillegg til det generelle helsemålet.
Møtet mellom ein ung virolog og ein døyande AIDS-pasient enda med Nobelprisen i medisin og fleire tiårs intens jakt på ein kur for AIDS. I dag kom Françoise Barré-Sinoussi til Bergen for å øse av sin kunnskap.
Til glede for unge forskartalent og framtidas pasientar. I går opna Centre for Cancer Biomarkers, CCBIO, sin forskarskule for kreftforsking.
Seminargruppemøte i alders- og sykehjemsmedisin tirsdag 16.september 2014.
3.3 million over 3 years awarded to Dr. Oleksii Nikolaienko for research on Translational Neuropsychiatry
3,3 millioner kroner over tre år for forskning på translasjonell nevropsykiatri til Dr. scient Oleksii Nikolaienko
Den 18. biennale workshopen i samfunnsfarmasi rommet det beste innen fag, forskning og flotte folk, forteller Reidun Kjome og Kristine Heitmann.