Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Stipendiat Aliona Nacu deltok nylig som finalist i den verdensomspennende Falling Walls Lab konkurransen i Berlin.
I fjor fikk barnevernet 490 bekymringsmeldinger om omsorgssvikt fra offentlige tannklinikker. Et nytt forskningsprosjekt skal øke kunnskapen om meldeplikt, slik at flere barn kan få hjelp.
Har økonomiske incentiver fått fysioterapeuter til å satse mer på gruppebehandling? Artikkelen til Professor Jan Magnus Bjordal og medforfattere skaper debatt.
Høyr kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune Nina Mevold kommentere forskingssamarbeidet med TVEPS.
Mange mener at Norge har for generøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll?
CCBIO's forskerskole har nå lansert sitt nye ph.d.-kurs "Ethical, Economic and Social Aspects of Cancer Research", CCBIO 903. Kurset er åpent for påmelding.
Ondag 12.november overleverte prioriteringsutvalget, med leder Ole Frithjof Norheim, i spissen sin utredning til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Ny forsking aukar forståinga av den diabetesrelaterte sjukdomen CEL-MODY.
Senter for tverrprofesjonell læring (TVEPS) og Bergen kommune har fått 200 000 kroner i støtte frå Forskingsrådet. Samarbeidsprosjeket skal forske på effekten av samhandling i helse- og sosialtenestene.
Clive Bramhams forskningsgruppe har funnet en ny bit i puslespillet på hukommelse. Arbeidet er nettopp publisert i Cell Reports.
København var vertsby for årets verdenskongress på psykiatrisk genetikk og flere forskere ved KGJN var tilstede og holdt presentasjoner.
Tom Eichele og Kenneth Hugdahl ved KGJN var nylig med på en Nevroøkonomistudie som ble publisert i den prestisjefulle journalen PNAS. Studien viser hvilke områder i hjernen som blir aktiverte når vi opplever urettferdighet.
Vi gratulerer Kenneth Hugdahl med Møbiusprisen - forskningsrådets pris for fremragende forskning! Det er vel fortjent etter mange år med forskning i verdensklassen på menneskehjernen!