Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Vellykket åpen dag på Institutt for klinisk odontologi.
William Campbell og Satoshi Omura utviklet ny terapi mot sykdommer forårsaket av rundorm parasitter, basert på naturstoffet avermectin
Farmasøyt Tu Youyou ble tildelt halve Nobelprisen for å ha utviklet ny terapi mot malaria, basert på naturstoffet artemisinin.
Nobelprisen i medisin ble delt mellom forskere som ved oppdagelse og anvendelse av unike naturstoffer har gitt signifikante bidrag til bekjempelse av alvorlige parasittsykdommer.
Spennende mulighet på Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Elever fra videregående skoler fikk en smakeprøve på farmasistudiet på Åpen dag 9.mars
Artikkel fra forskningsgruppe i samfunnsfarmasi omtalt på Forskning.no
Onsdag 9. mars opna fakultetet dørene for elevar i vidaregående skule som var interessert i å bli betre kjent med studieprogramma vi tilbyr. Elevane fekk møte engasjerte fagfolk og studentar, og fekk forhåpentligvis ei kjensle av korleis det er å vere student hos oss.
Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har vært en stor og vellykket del av Norges innsats for global helse. Dette konkluderer den internasjonale midtveisevalueringen av programmet.