Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Endelig avsløres vinnerne av Det medisinsk-odontologiske fakultets priser for fremragende forskning og utdanning. Prisene deles ut på fakultetets dag 10. juni 2016. Bli med på feiringen!
Universitetet i Bergen har internasjonalisering som en av sine hovedmål: "Ingen blir god uten å sammenligne seg med - og lære - av andre". Det var derfor lutter velvilje da Institutt for Klinisk Odontologi, UiB, som eneste tannlegeutdanning i Norge mottok en invitasjon til et felles nordisk/baltisk seminar for tannlegestudenter i Estland.
Da den nye Odontologen skulle bygges, reiste spørsmålet seg: Hvor mye av utstyret skulle de ta med over i de nye lokalene? En stor del av det tekniske utstyret var temmelig nytt, og fullt brukbart. En av tilbyderne la en svært god avtale på bordet: Alt nytt, til en svært god pris. Men da skulle ikke det eksisterende utstyret selges på det norske bruktmarkedet.
Kristine Heitmann fra forskningsgruppe i samfunnsfarmasi disputerte onsdag 25. mai
Professor Eystein Husebye og hans team har funnet ut at arvelige autoimmune sykdommer kan være mye mer vanlig enn vi har trodd til nå.
Ute er det fuglekvitter og heite solstrålar. Inne er det kalde fakta om biomarkørar og immunterapi, inkludert forsking som kan ende med krefttesting via urinprøver. Årets CCBIO-symposium famnar vidt.
Informativ poster gav førstepris.
Jobben er viktig for folk flest. Ekstra viktig kan jobben være for kvinner som lever med vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai som Verdens håndhygienedag.
Farmasistudenter brakte Pharmageddon til Bergen City Marathon - ny farmasitradisjon startet?