Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Endelig avsløres vinnerne av Det medisinsk-odontologiske fakultets priser for fremragende forskning og utdanning. Prisene deles ut på fakultetets dag 10. juni 2016. Bli med på feiringen!
Søren Falchs juniorpris deles ut 10. juni. I år tildeles prisen til to fremragende unge forskere.
Universitetet i Bergen har internasjonalisering som en av sine hovedmål: "Ingen blir god uten å sammenligne seg med - og lære - av andre". Det var derfor lutter velvilje da Institutt for Klinisk Odontologi, UiB, som eneste tannlegeutdanning i Norge mottok en invitasjon til et felles nordisk/baltisk seminar for tannlegestudenter i Estland.
Da den nye Odontologen skulle bygges, reiste spørsmålet seg: Hvor mye av utstyret skulle de ta med over i de nye lokalene? En stor del av det tekniske utstyret var temmelig nytt, og fullt brukbart. En av tilbyderne la en svært god avtale på bordet: Alt nytt, til en svært god pris. Men da skulle ikke det eksisterende utstyret selges på det norske bruktmarkedet.
Torsdag 19. mai ble det for første gang avholdt en pilotgjennomføring av OSCE-eksamen for medisinstudenter ved UiB.
Kristine Heitmann fra forskningsgruppe i samfunnsfarmasi disputerte onsdag 25. mai
Tre miljø ved Universitetet i Bergen er med i konkurransen om å bli utdanningssentre i eliteklassen.
Professor Eystein Husebye og hans team har funnet ut at arvelige autoimmune sykdommer kan være mye mer vanlig enn vi har trodd til nå.
Ute er det fuglekvitter og heite solstrålar. Inne er det kalde fakta om biomarkørar og immunterapi, inkludert forsking som kan ende med krefttesting via urinprøver. Årets CCBIO-symposium famnar vidt.
Informativ poster gav førstepris.
Jobben er viktig for folk flest. Ekstra viktig kan jobben være for kvinner som lever med vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Forskjellene i utblokking mellom høyt og lavt utdannede hjertepasienter var mest markant blant eldre, men minket mellom 2001 og 2009, viser en ny studie.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai som Verdens håndhygienedag.
Farmasistudenter brakte Pharmageddon til Bergen City Marathon - ny farmasitradisjon startet?