Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Vi har nådd en stor milepæl for våre studier i den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) kohorten.
UiB var nylig i Odense for å se hvordan et av verdens ledende universiteter innen kiropraktikk underviser sine studenter.
Ifølge malariaforsker Bernt Lindtjørn er vi fortsatt langt unna en utrydning av den dødbringende infeksjonssykdommen. Imens dør en halv million av malaria årlig. De fleste av dem barn.
Det pågår no eit arbeid med å gjøre endringar i gang- og kjøremønsteret for anleggskøyretøy i området mellom Sentralblokka på Haukeland og byggetomta til BUS 2 (Barne-og ungdomsjukehuset). Entrepenøren skal lage ein ny, førebels transportvei for lastebilar og ein ny vei for gåande.
Vil du være forsøksperson i prosjektet «Hjerne-tarm-mikrobiota-aksen ved irritabel tarm»?
Vi innfører et nytt programmeringsverktøy for å beregne styrke og forsøksstørrelse i genetiske assosiasjonsstudier. Beregningene er implementert i R-pakken Haplin og kan lett anvendes av forskere som ønsker å gjøre genetiske assosiasjonsanalyser i f.eks. MoBa eller Harvest. Artikkelen er publisert i BMC Bioinformatics.
Er du interessert i tverrfaglighet? Nå rekrutterer vi fasilitatorer, som kan tilrettelegge for god læring i praksis.
Takket være professor Morten Lund-Johansen ved K1 og kolleger har Etiopia 35 spesialister til å utføre hodeoperasjoner. Rundt årtusenskiftet fantes det ingen.
Statsråd Iselin Nybø (V) la ned grunnsteinen til Alrek helseklynge, i digital utgave.
UiB-forskarane fekk i snitt 1,56 publikasjonspoeng for 2018, viser nye tal frå Cristin.
Nyåpningen av PET-senteret ved Haukeland Universitetssjukehus sikrer at forskere ved UiB og pasienter og ansatte ved Haukeland Universitetssjukehus har visualiseringsutstyr i verdensklasse.
Årets KEFF-konferanse ble holdt i Bergen 18.-19. mars og ble en stor suksess med over 220 deltakere.