Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskningsgruppen til professor Pål Rasmus Njølstad har funnet en genvariant som virker inn på de aller minste barnas appetitt.
Boka er en samnordisk antologi som beskriver hvorfor det behøves filosofi og vitenskapsteori som grunn i empirisk forskning og hvorfor nettopp den fenomenologiske filosofien er anvendbar som en slik grunn.
Den 12. – 13. september arrangerte Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning et internasjonalt forskningsseminar med inviterte prominente gjester fra USA og Norge.
Grimstadutvalgets eksperter støtter en videreføring og oppbygging av samarbeidet UiB har med de andre vestlandssykehusene for å utdanne flere leger i Norge.
Forskere fra Institutt for biomedisin beskriver atomdetaljene som er ansvarlige for den korte lengden på aktinfilamenter i malariaparasitten.
For 2020 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 500 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.
Hilde Renate Engerud fra Klinisk institutt 2 deltar i Forsker Grand Prix i Bergen den 25. september. Der skal hun presentere forskningen sin på livmorkreft på fire minutter.
– Smerte er et veldig komplekst fenomen, sier fysioterapeut Kjartan Fersum. Noe av det viktigste han mener han kan lære ryggpasientene sine er håp og positivitet.
Gruppen for hjernekreft-immunologi og -terapi skal ha stand på forskningsdagene med hjernesvulstforeningen.
Friske nerveceller danner synapser med aggressive hjernekreftceller som fremmer vekst og spredning av hjernekreft. Epilepsimedisin kan dempe den farlige kommunikasjonen og muligens inngå i fremtidig behandling.
Onsdag 4. september ble kliniske ernæringsfysiologers dag for første gang markert i Norge.
De nye utvekslingsstudenter Maria Gorretti Nakyonyi og Evelynn Kaleysubula deltok nylig på et møte med UiB-rektor Dag Rune Olsen og utviklingsministeren Dag Inge Ulstein.
Tidlig overgangsalder er forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer. Nå har UiB-forskere sett at tilgjengeligheten av grøntareal er assosiert med forsinket overgangsalder for kvinner.
Kandidat Pouda Panahandeh holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.
Som velferdssamfunn kan vi ikke akseptere at eldre blir underernærte.
Det medisinske fakultetet ønsker å stimulere til økt eksternfinansiert aktivitet og har derfor etablert en ordning slik at vi tildeler rekrutteringsstillinger til eksternfinansierte prosjekter.
Antallet som fullammer barna sine går nedover, likevel er amming den beste måten å gi mat til nyfødte frem til anbefalte seks måneder, påpeker professor Jutta Dierkes ved Senter for ernæring.

Sider