Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hvert år får mellom 800 og 900 nordmenn kreft i bukspyttkjertelen og de fleste av dem dør. Nå har Kreftforeningen bevilget 22 millioner til en nasjonal satsing på forskning på kreftformen hvor tre UiB-forskere deltar.
At Den norske tannlegeforenings Congress, Siri Flagestad KValheim was awrded for her research and her teaching.
At the Department of Clinical Research 6 candidates form he Qualification Program fr dentists with dental education from coutries outside the EU/EEC area has completed the prgram and passed their exams.
Let's Make Bone - 3D scanning as a tool for bone regenerating has received 9.8 millin NOK from Olav Thon stiftelsen.
Bodil Kristina Lund is new Head of Department at Department of Clinical Dentistry. Bodil has worked at the department at Seksjon for oral kirurgi og oral medisin, and at Haukeland universitetssjukehus since 2017. From January 2020 she is Head of Department.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.
I alt åtte priser ble delt ut i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisins årlige forskningskonferanse.
Bodil Kristina Lund er ny instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi. Bodil har jobbet ved IKO, Seksjon for oral kirurgi og oral medisin og ved Haukeland universitetssykehus siden 2017. Fra og med denne måneden er hun IKOs nye instituttleder.
Korona-viruset (SARS-CoV-2) og sykdommen Covid-19 ble karakterisert som en pandemi (verdensomfattende epidemi) av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars. Hvordan kan vi unngå å bli korona-smittet? Vi har spurt UiBs virusekspert professor Rebecca Cox.
Vurderer du å teste deg for matallergi og -intoleranse? Da bør du styre unna blodprøvetester, ifølge eksperter.
Et viktig forskningsinitiativ skal utforske hvordan vanlige molekylære mekanismer kan knytte stoffskiftesykdommer, spesielt type 2-diabetes og overvekt, til hjerneforstyrrelser som Alzheimers sykdom, tvangslidelser og autismespekterforstyrrelser. Professorene Jan Haavik og Aurora Martinez ved Institutt for biomedisin er de norske deltakerne.
Kristin Marie Knuden-Baas did a poster presentation at the 8th Eilat International course: Pharmacological treatment of epilepsy
Professor Bernt Engelsen gir en presentasjon om hjernestrukturer involvert i valgene vi tar (engelsk).
Et prosjekt som tar sikte på å bygge bein av pasienters egne stamceller mottar 10 millioner av Olav Thon-stiftelsen. – En stor anerkjennelse, sier Cecilie Gjerde ved Institutt for klinisk odontologi
La oss lage bein – 3D-printing som et verktøy for beinregenerering har mottatt 9,8 millioner kroner fra Olav Thon stiftelsen
Tettere samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Bergen (UiB) skal gi bedre og mer relevant forskning og innovasjon. En arbeidsgruppe utarbeider nå tiltak som skal forenkle samarbeidet.
Ved Institutt for klinisk odontologi har 6 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2018-2019 fullført og bestått program og avsluttende kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Ognien Njamculovic, Pernille Kate Go, Anas Alsaadi, Sazan Fahkir Fake, Ardita Aliko og Redor Askan.
Forskningsinfrastrukturen ved Det medisinske fakultet skal ha høy kvalitet og bidra til fremragende forskning og innovasjon.