Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Fredag 27. november disputerte Espen Helgeland for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingenScaffold-Based Tempporomandibular Joint Cartilage Regeneration - Using Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells”. Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Storbritania og Danmark. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.
Det står dårlig til med dyrevelferden hos forsøksfisk. Det ønsker forskere ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med næringen å gjøre noe med. Løsningen er en app på telefonen.
Ny pustemaske gjør det enklere å gjenopplive nyfødte som ikke puster selv. Dette viser unik UiB-studie gjennomført ved Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda.
Professor May Hauken ved Senter for krisepsykologi mener det har vært for lite søkelys på de psykososiale følgene av pandemien. Hun har noen råd til hvordan best håndtere corona-hverdagen.
Ine og Emilie skulle ha en liten prosjektoppgave i molekylærbiologi. De endte opp med å utvikle en metode for å kvalitetssikre en cellemodell som brukes av tusenvis av forskere verden over.
Som de første i Norden ønsker Det medisinske fakultet å lage et studieprogram som kombinerer en helseprofesjonsutdanning med en master i ledelse.
Forskere ved UiB har oppdaget at pasienter med fedme og type 2 diabetes har et høyt nivå av et spesielt stoff kalt 3-HIB i blodet. Dette gjør det kanskje mulig å lage en mer persontilpasset medisin.
Nils Halberg ved Institutt for biomedisin mottar nesten 8 millioner fra Kreftforeningen for sin forskning på fedme og bukspyttkjertelkreft.
Bergens Tidende deler 5. november historien om Aud og Kristel, to damer som begge har blitt behandlet for brystkreft.
Ny studie viser at eksponering for luftforurensing i oppveksten gir større risiko for å utvikle astma og høysnue i neste generasjon. Til og med verdier under anbefalingen ga utslag.
Professor Pål Njølstad mottar Helse Vest sin forskningspris for sitt banebrytende arbeid på barnediabetes.