Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Fredag 27. november disputerte Espen Helgeland for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingenScaffold-Based Tempporomandibular Joint Cartilage Regeneration - Using Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells”. Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Storbritania og Danmark. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.
Ine og Emilie skulle ha en liten prosjektoppgave i molekylærbiologi. De endte opp med å utvikle en metode for å kvalitetssikre en cellemodell som brukes av tusenvis av forskere verden over.
Bergens Tidende deler 5. november historien om Aud og Kristel, to damer som begge har blitt behandlet for brystkreft.
Ny studie viser at eksponering for luftforurensing i oppveksten gir større risiko for å utvikle astma og høysnue i neste generasjon. Til og med verdier under anbefalingen ga utslag.