Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

BERG og Epilepsiforbundet markerte lilladagen.
Gikk du glipp av seminaret "Alrek og koronapandemi: muligheter for videre samarbeid" 16. mars? Du kan se det i opptak her.
Forsker Bergithe Eikeland Oftedal mottok «The Excellence Emerging Investigator Grant» frå Novo Nordic Foundation, mens kollega Simona Chera ble tildelt «Ascending Investigator Grant».
Ny forsking har vist at lungene våre ikkje er frie for mikroorganismar, slik ein trudde tidlegare. No tyder ein omfattande studie på UiB på at både friske og lungesjuke har eit nesten identisk soppmiljø i lungene.
Målrettet bruk av PARP-hemmende medisin på et tidlig stadium gir effekt ved trippel-negativ brystkreft, viser en ny studie ledet av forskere ved UiB.
Forskning fra Senter for ernæring, Klinisk institutt 1, viser ernæringsstatus blant veganere og omnivore. Jodmangel utpeker seg, særlig blant veganerne.
I en ny og tverrfaglig rapport om antibiotikaresistens tas det til orde for en rekke tiltak som kan bidra til mer riktig bruk av antibiotika, blant annet i primærhelsetjenesten. Ett av forslagene er å utforme egne retningslinjer i kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenheter (ØHD).
Ny undersøkelse viser at også unge, hjemmeisolerte med covid-19 har symptomer som utmattelse, hukommelsesvansker og konsentrasjonsproblemer seks måneder etter infeksjonen.
Forskning utført av ADHD-forsker Berit Skretting Solberg viser en sterk sammenheng mellom ADHD hos barn og foreldre. Høyest absolutt risiko hadde sønnene, men høyest relativ risiko hadde døtrene.
Mange forelesere gjør det samme på nett som de ville gjort i klasserommet. Da blir det ikke optimal læring, sier ekspert på digital læring.
Enzymet kan kanskje være nøkkelen til en ny behandling mot soppen som på verdensbasis dreper rundt en million hvert år, mener forskere ved Institutt for biomedisin.
Pandemisenteret ved UiB, Bergen kommune og Caritas går sammen om et digitalt opplæringstilbud om Covid-19 rettet mot de ulike innvandrermiljøene i Bergen. Målet er å redusere smittespredning og fremme vaksinering.
BERG var sterkt representert på Nevrodagene 2021
Mange andre land sliter med tilgangen på oksygenbehandling som følge av covid-pandemien. Vi kan raskt øke produksjonen her, sier norsk produsent.
2020 ble et krevende år for alle, med sosial distansering, karantene og hjemmekontor. Koronapandemien har også påvirket forskningsaktiviteter over hele verden, inkludert Norge. Dette har skapt en massiv forstyrrelse av kliniske studier på tvers av de norske sykehusene.
Camilla Krakstad tok årsstudium om kreftforskning ved Harvard Medical School, og tok med seg hjem to priser: «Award for best individual project» og «Top honors students»
Marianne Aanerud og Petri Kursula mottar medisinstudentenes undervisningspriser for 2021. – Jeg ble hoppende glad! sier en henrykt Aanerud.
Onsdag 10. mars møttes UiB og ledelsen i Helse Førde for å diskutere veien videre for den nye studiemodellen Vestlandslegen. – Vi tror Vestlandslegen vil gjøre oss bedre rustet til å rekruttere legespesialister i framtida, sier administrerende direktør Arve Varden i Helse Førde.

Sider