Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hele 423 søknader ble sendt inn til denne utlysningen og 91 prosjekt er tildelt finansiering. Av disse har Forskningsrådet tildelt IGS midler til tre prosjekt.
PhD Siddharth Shanbhag is one of the two reciepients of The annual PhD award for 2020 from Faculty of Medicine.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer 5 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2020-2021 med fullført og bestått program og avsluttende kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Zubana Hakeem, Teresa de Jesus Suriel Pimentel, Natalya Østrem, Hussein J.G. Yahya, Khalil Jeorj Aljaser (bakerst)
Fredag den 11. juni ble det avholdt en avslutningsseremoni for et toårig samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for kunst, musikk og design og Det medisinske fakultet med presentasjon av "Informasjonsfilmer om ansiktssmerter for pasienter og pårørende".
Forskningsrådet offentliggjorde 24. juni at 34 nye forskningsprosjekter ved UiB har fått tildelt midler. Se oversikten her.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Inga Zilinskaite-Petrauskiene og Gunel Zakariyya så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i endodonti 17. juni 2021.
De fleste av de som oppsøker sin fastlege er for lite aktive. 85 prosent vil øke aktivitetsnivået og blant dem vil over halvparten at fastlegen hjelper dem med å nå målet, viser ny UiB-studie.
Marit Gulbrandsen Sandberg er lege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og PhD-stipendiat ved UiB
Annabel Eide Ohldieck er utdannet hjertespesialist og arbeider som overlege ved Hjerteavdelingen, HUS, seksjon for pacemakerbehandling og hjertesvikt.
Universitetsstyret har vedtatt å gi Per Bakke fire nye år som dekan ved Det medisinske fakultet.
Vi ser frem til å arrangere tidenes første seminar for forskningsgruppe G16, Maternal, Fetal Neonatal Research, Western Norway
Fredag 11. juni disputerte Espen Xin Feng for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Image-based analyses of morphology and function in the upper airway of orthodontic patients".
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Yngve Åkre (T.V.) og Ulrik Leidland Opsahl (t.h.) så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i oral protetikk 11. juni 2021.
En studie publisert i New England Journal of Medicine viser forbedret sykdomsfri overlevelse for brystkreftpasienter som fikk PARP-hemmer etter standardbehandling.
Forskningsrådet har nå behandlet 161 søknader til Senter for fremragende forskning (SFF). Fra Det medisinske fakultet har tre prosjekt gått videre til siste runde av utlysningen.
Forskningsrådet inviterer syv fagmiljøer ved UiB videre til runde to i utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kristian Hamill Lind så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i periodonti 9. juni 2021. Spesialisten er her flankert av fra venstre eksaminator Anne Isine Bolstad, eksaminator og veileder Knut N. Leknes, veileder Dagmar Fosså Bunæs og eksaminator Anne Nordrehaug Åstrøm. På skjerm bak, eksaminator Anders Verket, som deltok via Zoom.
Vekttap og etevanar kan ha stor betydning for kva slags risiko ein har for komplikasjonar etter eit kirurgisk inngrep. Men ein ny doktorgrad frå UiB slår fast at rutinane rundt dette ofte er mangelfull på sjukehusa, trass betring dei siste åra.

Sider