Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hele 423 søknader ble sendt inn til denne utlysningen og 91 prosjekt er tildelt finansiering. Av disse har Forskningsrådet tildelt IGS midler til tre prosjekt.
PhD Siddharth Shanbhag is one of the two reciepients of The annual PhD award for 2020 from Faculty of Medicine.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer 5 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2020-2021 med fullført og bestått program og avsluttende kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Zubana Hakeem, Teresa de Jesus Suriel Pimentel, Natalya Østrem, Hussein J.G. Yahya, Khalil Jeorj Aljaser (bakerst)
Fredag den 11. juni ble det avholdt en avslutningsseremoni for et toårig samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for kunst, musikk og design og Det medisinske fakultet med presentasjon av "Informasjonsfilmer om ansiktssmerter for pasienter og pårørende".
I begynnelsen av mai ble den indiske mutanten oppdaget i Bergen. Professor Elling Ulvestad beroliger dem som tror denne varianten er mer hissig enn andre
Forskningsrådet offentliggjorde 24. juni at 34 nye forskningsprosjekter ved UiB har fått tildelt midler. Se oversikten her.
– Tenk deg situasjonen og hvordan du kan beskytte deg mot et virus når du bor oppå hverandre og ikke har ordentlige sanitære forhold, som toaletter, sier leder Esperanza Diaz ved Pandemisenteret.
Her er vinnerne av fakultetets undervisnings- og forskningspriser for 2020 som deles ut på Fakultetets dag 2021 i oktober.
Koronapandemien og myndighetenes reguleringer har utfordret personvernet på en rekke områder. Nå bidrar flere eksperter ved Pandemisenteret og UiB til en fagbok om kriselovgivningen.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Inga Zilinskaite-Petrauskiene og Gunel Zakariyya så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i endodonti 17. juni 2021.
De fleste av de som oppsøker sin fastlege er for lite aktive. 85 prosent vil øke aktivitetsnivået og blant dem vil over halvparten at fastlegen hjelper dem med å nå målet, viser ny UiB-studie.
Marit Gulbrandsen Sandberg er lege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og PhD-stipendiat ved UiB
Annabel Eide Ohldieck er utdannet hjertespesialist og arbeider som overlege ved Hjerteavdelingen, HUS, seksjon for pacemakerbehandling og hjertesvikt.
– Det har vært interessant å høre ferske erfaringer fra bedriftsledere under en altoppslukende pandemi, sier masterstudentene i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.
Universitetsstyret har vedtatt å gi Per Bakke fire nye år som dekan ved Det medisinske fakultet.
Pandemisenteret inviterer til tidenes første nasjonale studentkonferanse onsdag 27. oktober. På programmet står blant annet markering av ett år med Pandemisenter, utspørring mellom skoleelever og forskere og presentasjon av studentoppgaver.
Vi ser frem til å arrangere tidenes første seminar for forskningsgruppe G16, Maternal, Fetal Neonatal Research, Western Norway
Fredag 11. juni disputerte Espen Xin Feng for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Image-based analyses of morphology and function in the upper airway of orthodontic patients".

Sider