Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Gjær er en nyttig modellorganisme innen molekylærbiologisk forskning. Nå har forskere i Bergen og Gent brukt den til å definere en av de vanligste proteinmodifiseringene som finnes i eukaryoter: N-terminal acetylering.
Anja Linde holder foredrag på årets siste Senterseminar
Første PhD disputas ved Senteret: Ester Anne Kringeland disputerte 6.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies".
Professor Charalampos Tzoulis mottek $300,000 (3 mill kroner) frå den velrenommerte Michael J. Fox-stiftinga.
En ny stor internasjonal undersøkelse ledet fra Bergen viser at de som jobber skift kan ha over fem ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus som følge av covid-infeksjon.
Mange sykehuspasienter opplever en akutt forverringstilstand mens de ligger på sykehus kalt delirium. Nå kan banebrytende forskning fra UiB og UiO være med på å gi svar på hvorfor så mange som 1 av 5 innlagte opplever dette.
Pasienter som besøker fastlegen er mer plaget av søvnproblemer enn andre, viser en ny studie fra UiB. – Viser at søvn er noe fastlegen bør fokusere mer på, sier artikkelforfatteren, Sunniva Torsvik.