Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Its21-konferansen er et viktig steg i retning av å skape en mer bærekraftig fremtid. Konferansen setter fokus på viktigheten av tverrfaglig samarbeidslæring og bærekraftig utvikling i utdanning og arbeidsliv. Vi ønsker dere velkommen til årets happening 27-28 april 2023!
Før covid-19 var tuberkulose den infeksjonssykdommen forårsaket av en singel mikrobe som drepte flest på verdensbasis. Antallet tuberkulosetilfeller er nå igjen stigende.
– Uten samarbeid har vi tapt på målstreken, erklærte professor Nina Langeland da Helse Bergen og Universitetet i Bergen inviterte til Felles forskningsdag.
Ørsmå nanopartikler finnes i alt fra tannkremer til maling, men hvor skadelige er egentlig disse partiklene for mennesker? 30. mars arrangerer UiB en workshop om nanosikkerhet der dette blir satt på dagsorden.
Velkommen til det 2. høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten. Vi tar opp tråden fra fjorårets suksessrike møte i Trondheim og har nå gleden av å invitere til et nytt høstmøte i Bergen.
NOU nr. 5 2023 om Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse ble sendt ut på høring i dag. Kjønnsforskjeller i hjertehelse og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner er begge nevnt i rapporten.
Pandemisenteret er på jakt etter ein postdoktor som skal utvikle og gjennomføre et eige forskingsprosjekt knytt til pandemiar. Prosjektet vil strekkje seg over ein periode på 3 år og innebere arbeid på tvers av disiplinar.
Kritiske tilstander som hjerteinfarkt og hjerneslag kan bli oversett dersom legevaktleger legger inn få pasienter på sykehus. En ny doktorgrad fra UiB og NORCE avdekker stor variasjon i hvor høy andel av pasientene legene legger inn.
Enhet for læring tilbyr flere kurs og emner høsten 2023. Les mer om det enkelte tilbud ved å følge lenkene.