Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

En ny studie fra Klinisk institutt 2 kaster nytt lys over plakkdannelse i arteriene i hjertet, og hvordan det arter seg annerledes hos kvinner enn hos menn.
Tross økt stress og flere psykiske plager, ble det færre røykere under pandemien, viser en ny UiB-studie.
Pandemisenteret er på jakt etter en initiativrik og strukturert seniorrådgiver til en fast stilling med tiltredelse 1. september 2024.
En ny undersøkelse gjennomført ved UiB viser at opptil en tredjedel av eldre innlagte har delirium. Kun en liten brøkdel av disse blir diagnostisert med lidelsen.
Stipendiat Arleen Aune forsvarte 15.03.24 sin avhandling ‘Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology and comorbidities’ for PhD graden
Hjerneforkalking kan gi bevegelsesforstyrrelser og kognitiv svikt. Ny forskning fra Arnesen Lab ved UiB gir ny innsikt i hvordan disse forkalkningene oppstår.
Forskere fra Universitetet i Bergen har sett nærmere på 40 år gamle kvinners svangerskapshistorie og risikoen deres for å dø av hjerte- og karsykdommer.
Det medisinske fakultet sin nye æresdoktor, Alberto Ascherio, sto i spissen for det internasjonale forskningsgjennombruddet som viste at det er en kobling mellom MS og Epstein Barr-virus. I samarbeid med forskere på UiB håper han at neste steg skal være å utvikle en vaksine mot sykdommen.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid - søknadsfrist 30. april 2024.
Under Meltzermiddagen 8. mars ble det kunngjort at årets Meltzerpriser tildeles professor Nina Langeland, professor Nikolai Østgaard, professor Christian Haug Eide, forsker Ellen Christine Røyrvik og professor Eirik Holmøyvik.
Ny forskning fra Universitetet i Bergen viser at hurtigtesting av pasienter i akuttmottaket kan gi bedre og mer målrettet behandling av samfunnservervet lungebetennelse. På verdensbasis er dette en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelser og dødsfall.
Det er gått 1 år siden NOU 2023:5 Kvinnehelserapporten ble overrakt helseminister Ingvild Kjerkol. Senterforskerne etterlyser politisk oppfølging av rapporten i debattinnlegg i Bergens Tidende