Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Selvrensende beskyttelsesdrakter og masker med bedre filtreringsegenskaper enn flytende kull gir i dag. Materialer basert på såkalte metall-organiske rammeverk (MOF) gir nye muligheter til å beskytte oss mot farlige kjemikalier.
Det ble klart i et ekstraordinært styremøte 23.desember med arbeidslivsportalen som tema.
Styret ved Universitetet i Bergen møtes til ekstraordinært møte lille julaften klokken 11.00.
14 prosjekter fra Universitetet i Bergen mottar samlet støtte på 290 millioner kroner fra Norad gjennom NORHED II-programmet for bygging av partnerskap mellom universiteter og høyskoler i Norge og det globale sør.
25 av de fremste fagmiljøene ved UiB ønsker å bli en del av Forskningsrådets SFF-ordning.
Koronaviruset sette sitt preg også på haustsemesteret 2020. Likevel har det vore eit innhaldsrikt halvår innan forsking og utdanning. Her et eit utval av saker som prega hausten ved Universitetet i Bergen.
Nye analysemetoder av mikroskopiske sandkorn viser for første gang hvordan mennesker som levde for mellom 100 000 og 70 000 år siden organiserte boplassene sine. De nye metodene kan også forklare hvorfor nettopp disse menneskene utviklet evnen til å lage smykker og kunstgjenstander.
Dag Rune Olsen skal bruke julen til å tenke over situasjonen og egen rolle ved UiB fremover.
Det blir ekstraordinært møte i Universitetsstyret, fredag 18. desember, klokken 16:00.
Hvorfor og hvordan har psykose betydning for når personer defineres som utilregnelige og fraskrives straffeansvar? Det skal professor Linda Gröning ved Det juridiske fakultet finne et nyansert svar på med 12 millioner kroner fra Forskningsrådet.
Hvis du tar en ny jobb i en konkurrerende bedrift, kan du bli ilagt karantene i en periode. Fra 2016 har arbeidsgiveren måtte betale for å bruke denne retten. Professor Tore Lunde ved Det juridiske fakultet kommer med ny bok som kartlegger ulike sider ved norsk konkurransefrihet.
Universitetet i Bergen gir prisar til dei som skapar eit godt arbeids- og læringsmiljø. Her er årets vinnarar.
Universitetet i Bergen er med på fire prosjekter som mottar støtte fra Worldwide Universities Network sitt Research Development Fund, som fokuserer på globale samfunnsutfordringer knyttet til bærekraftsmålene og 2030-agendaen.
Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, tilbys stillingen som ny rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT). Olsen som har ledet UiB i 8 år, takker ja til stillingen.
UiB takket for innsatsen i året som har gått med en julesending utenom det vanlige.
Christine Hamm og Birger Solheim har drevet systematisk utvikling av egen undervisningskvalitet over mange år. Nå har de fått statusen fremragende undervisere.
Forskningsrådet har 16. desember tildelt midler til 27 prosjekter ved Universitetet i Bergen.
Professor og Bjerknesdirektør Tore Furevik er ein synlig, dyktig og truverdig formidlar som vert lytta til, meiner juryen for Det matematisk-naturvitskaplege fakultet sin formidlingspris for 2020.

Sider