Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Landsforeininga for hjarte- og lungesjuke (LHL) og Marta Ebbing har fått årets Gullegg. Prisen på 100.000 kroner frå ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering er delt ut til det beste forskingsprosjektet dei siste tre åra.
Kreftforeningen gir 23,5 millioner kroner til kreftforskning i Bergen, og av dette får forsker Lars Herfindal ved Inst. for biomedisin 3,7 millioner over 4 år.
Bergens forskningsstiftelse har i eit styrevedtak løyva åtte millionar kroner til eit fireårig rekrutteringsprosjekt. Dette er eitt av tre prosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB) som får middel frå stiftinga i år.
Masterprosjekta til farmasistudentane Tra-My Le og Caroline Le er blitt omtala i høvesvis Studvest og Apotekforeininga sitt tidsskrift.
Både forskere og studenter fra Senter for farmasi bidro med spennende innhold til årets Farmasidager 30.oktober-1.november i Oslo. Som ifjor, ble det også denne gang gitt pris for beste sesjonsforedrag til en av fjorårets masterstudenter.
Forskningsgruppen har hele 8 flinke masterstudenter tilknyttet for studieåret 2013/2014. Bli bedre kjent med dem og prosjektene deres her.
Alle forskningsinteresserte er hjertelig velkomne til forskerskolen i klinisk medisin sitt arrangement som går av stabelen 20.-24. januar 2014.
Professor Inge Fristad er oppnevnt av fakultetsstyret som ny visedekan for utdanning.
Den norske tannlegeforenings pris for odontologisk undervisning og forskning deles ut hvert år til en ung tannlege som har bidratt positivt til både studentundervisning, forskning og formidling av sin forskning.
Gjennom EurAdrenalsamarbeidet har ROAS deltatt i genstudier av hunder med Addisons sykdom.
I samarbeid med våre partnere i San Francisco og Uppsala har ROAS-forskere vært med å kartlegge et nytt autoantigen i lungene, kalt BPIFB1.
Den 17 oktober mottok Yenan Bryceson (37) Anders Jahres pris for yngre forskere for sin fremragende forskning på naturlige dreperceller og medfødte blodsykdommer. Prisen blir delt ut av Universitetet i Oslo
Velkommen til nettverkslunch tirsdag 19.november klokken 11.30 på konferanserommet på BBB. Det vil holdes tre interessante presentasjoner. Klikk for mer info.
Norges Forskningsråd har bevilget en halv milliard til 16 forskningsinfrastrukturer. En av disse er Norsk NMR Plattform, som får 51.4 millioner til nytt NMR-utstyr.
Seks stipendiater fra Bergen deltok på den første fellessamlingen til Nasjonal forskerskole i farmasi (NFIF). I tillegg til nyervervede kunnskaper og venner, gode tilbakemeldinger på forskningsresultater og presentasjonsegenskaper, reiste delegasjonen hjem igjen med to premier i bagasjen.
De fleste som tar ut forskningstermin velger nok Europa eller ”Vesterled”, så her er en reisebeskrivelse fra en som dro motsatt vei, til ”Far East” nærmere bestemt Hong Kong.
Bergens Tidende har nyleg starta ein serie artiklar dei kallar ”Helseheltane”, om kvardagsheltane i helsevesenet. Med den tette tilknytninga K1 har til klinisk praksis, er det kanskje naturleg at vi vil finne reportasjar om fleire av våre tilsette her.
Et nytt forskningssenter skal forbedre mødres og spebarns helse i den tredje verden. Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health åpnet 15. oktober.

Sider