Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Faiza Djebrouni Sælen så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i pedodonti 23. oktober 2019. Spesialisten Sælen er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, dr. odont. Hilde Nordgarden, TAKO-senteret, eksaminator og hovedveileder, professor Marit Slåttelid Skeie, UiB og intern sensor, professor Trond Inge Berge, UiB.
Møt kreftcellen som verdens verste kollega i disse fem kortfilmene.
Stipendiater og forskere fra Senter for ernæring deltok på den 13. utgaven av European Nutrition Conference i Dublin 15.-18. oktober 2019.
I sommer arrangerte Institutt for biomedisin en felles sommerskole med Cheeloo College of Medicine ved Shandong University i Kina.
Prosjektet Kunnskap om Kreft gjennom Kunst er igangsatt med starttilskudd fra UiB. Vi frister å bruke kunst i formidlingen av kreftbiologi. Kunstnere inviteres til diskusjoner om utvalgte aspekter av kreftbiologi og utfordres til å lage kunst av sin erfaring fra laboratoriet.
Det medisinske fakultets nye æresdoktor Bruce R. Zetter sier at utnevnelsen vil føre til et enda sterkere bånd mellom Harvard Medical School og Universitetet i Bergen.
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
I høst er det 20 år siden medisinstudenter ved Universitetet i Bergen fikk muligheten til å ta praksis ved Stavanger Universitetssjukehus.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Personer med multippel sklerose (MS) har 14 prosent høyere risiko for å utvikle kreft enn andre. Forskere tror blant annet at røyking og MR-undersøkelser som avdekker kreft kan bidra årsaken.
Risikoen for å utvikle kreft øker betraktelig hvis man blir overvektig før man fyller 40 år. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent.
Universitetet i Bergen har utnevnt 10 nye æresdoktorer, deriblant kandidaten nominert fra CCBIO og Det medisinske fakultet, Professor Bruce Zetter, Charles Nowiszewski Professor of Cancer Biology fra Harvard Medical School. Professor Zetter er godt kjent for CCBIO-miljøene, både som rådgiver i CCBIO Scientific Advisory Board, og gjennom CCBIO-VBP INTPART-samarbeidet.
Den 23. mai 2019 ble det første statusseminaret for Mohn ernæringsforskningslaboratorium avholdt i Konferanserommet i BB-bygget, Haukeland Universitetssykehus.
Siri Flagestad Kvalheim disputerte fredag 4.oktober med avhandlingen "A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study”.
Tre forskere fra UiBs Medical Education Research Group deltok i september på International Conference on Faculty Development in the Health Professions i Ottawa. To muntlige forskningsbidrag og en poster med utspring fra forskningsmiljøet ved UiB ble presentert.
MED rapportere at gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre. Det viser UiB-studie.
Norske kreftleger vil ikke vente lenger. De forventer nasjonal handling for persontilpasset medisin til kreftpasienter.

Sider