Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Årets nordiske lungekongress ble holdt i København 1.- 3. juni . PhD-forsker Shanshan Xu fra Senter for internasjonal helse kunne presentere spennende resultater fra sin forskning om langtidseksponering av luftforurensning og grønne områder i Nord-Europa.
Tross søvnproblemer bruker ikke nattarbeidende sykepleiere mer sovemedisin enn andre. – Kan skyldes at sykepleiere er mer bevisst på de negative konsekvensene, foreslår Ingeborg Forthun.
Luftveisdiagnosen EILO rammer så mange som en tredjedel av verdens toppidrettsutøvere, men er likevel en ukjent diagnose. Bergensk forskningsinnsats kan nå ha endret på dette.
I ein ny studie frå Universitetet i Bergen (UiB) er hemmelege legemiddelprisar nytta til å vise korleis sjukdommen sin alvorsgrad påverkar betalingsviljen for nye legemiddel i Noreg.
Mange barn dør av malaria etter utskriving fra sykehuset. UiB-forskning viser at mange av dødsfallene kan forebygges på en enkel måte. Nå har forskningen endret WHOs retningslinjer.