Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Ansatte og studenter ved KGJN møttes til et heldagssymposium på Hotel Terminus for presentasjon av forskningen ved senteret og sosialt samvær. Det var et vellykket møte med mange deltagere, mye interessante forskningsresulteter og sosiale morsomheter.
Norges forskningsråd annonserte i dag at de vil finansiere infrastrukturinitiativene NOR-OPENSCREEN, "The Macromolecular Crystallography Consortium", og "The Light Microscopy Consortium", hvor Institutt for biomedisin har vært sentral i søknadsprosessen.
Forskere fra senteret og Helse Bergen, Anne Halmøy og Berit Skretting Solberg var i Bergens Tidende angående en artikkel (23. juni) om Liv Sommerfelt og ADHD hos voksne.
Den syvende internasjonale kongressen om smerte og demens samlet ledende forskere på demens i Bergen. Målet var å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens.
Det nye undervisningslaboratoriet "Ulriken" i BB-bygget er nå offisielt åpnet. Laboratoriet skal blant annet brukes til undervisning i mikrobiologi og immunologi.
Torsdag 18. juni feiret fakultetet seg selv med å gi ut utdannings- og forskningsprisene for 2014 i en høytidelig seremoni i BB-bygget. Her mottok K1 fire av åtte priser! I tillegg ble Anestesi valgt til beste fagmiljø av årets avgangskull, kull09A, på sin avslutnings-seremoni fredag 19 juni!
Senterleder Lars A. Akslen og kommunikasjonsleder ved CCBIO Marion Solheim var invitert til NUAS-konferansen ved Karolinska Institutet i Stockholm. De var invitert for å fortelle om hvordan de jobber med kommunikasjonsdelen av CCBIO.
Kjell-Morten Myhr og forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har publisert en artikkel om Norsk MS Register og Biobank i det internasjonale tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica.
Falchs seniorpris går i år til professor Stein Ove Døskeland ved Institutt for biomedisin.
Forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har nylig publisert en oversiktsartikkel over studier som er foretatt av forekomsten av MS i Norge, i det internasjonale tidsskriftet Acta Scandinavica Neurologica.
Forskarar ved Universitetet i Bergen (UiB) har funne ut at ein sjeldan autoimmun sjukdom kalla APS1 kan vere vanlegare enn ein tidlegare har trudd. Sjukdommen kan føre til diabetes, hårtap, pigmenttap, tannproblem og ei rekkje andre problem, spesielt i indre organ.
Styret i Regionalt forskningsfond Vestalndet (RFF-Vestlandet) har vedtatt å gi 26,6 millkionar kroner til 11 nye og spennande forakningaprosjekt i næringsliv og i offentleg sekto på Vestlandet. Eit av prosjekta var "Betre tannhelsetilbod til pasientar i heimebasert omsorg" som får 1,1 millionar.
Falchs seniorpris og fakultetet sine utdannings- og forskingsprisar vart delte ut på fakultetetsdagen 18. juni.
Kjetil Bjørnevik (bildet) og medarbeidere har nylig publisert en studie om sammenhengen mellom utdanning og risikoen for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt etablerte risikofaktorer kunne forklare denne sammenhengen.