Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.
NRKs Vestlandsrevyen var nede i kjelleren på Haukeland universitetssjukehus med professor emeritus Leiv Magne Hove og førsteamanuensis i medisinhistorie Magnus Vollset (IGS).
Universitetet i Bergen ønsker rekordmange nye studenter velkommen til et ekstraordinært studieår.  Nåløyet er trangere enn før for de mest populære studiene. 
Genforskjeller i enzymet GADL1 kan forklare medfødte forskjeller i muskelstyrke og nyrefunksjon, viser ny UiB-forskning.
En studie gjennomført hos medisinstudenter viser at en stor del av dem vet for lite om matvarers næringsinnhold. Det kan være uheldig spesielt for dem som velger en vegetarisk eller vegansk livsstil.
Professor Aurora Martinez ved Institutt for Biomedisin leder sammen med overlege Aasne K. Aarsand et tverrfaglig team som samarbeider om utvikling av ny behandling for akutt intermitterende porfyri (AIP).
Beregninger viser at om lag 30 prosent av rusavhengige har ADHD. Langt færre mottar medisiner mot ADHD-medisiner. – Problematisk, sier forsker Jørn Henrik Vold.
Hver kvinne kommer i overgangsalderen på forskjellig tidspunkt i livet. Nå har UiB-forskere funnet en hårete måte å beregne hvor langt hver enkelt har kommet.
Gravide med ADHD har tre ganger økt sannsynlighet for å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre gravide. De har også vanskeligere for å slutte.
Norske kvinners sanitetsforening (NKS) og Grieg Foundation bidrar med millioner til et nytt senter som skal forske på kvinners hjerter. Senteret som er lagt til Universitetet i Bergen skal ledes av professor i hjertesykdommer Eva Gerdts.
Gülen Arslan Lied mottar Kronprins Haakons Forskningspris for astma og allergi for 2020.
Våren 2020 prøvde vi ut flere nye praksisarenaer og studentene hadde enda bedre læringsutbytte enn tidligere.
Leder for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, er tildelt Kronprins Haakons Forskningspris for astma og allergi 2020.
I juni sendte fakultetet ut sin aller første utlysning av status som merittert underviser. Ordningen ble vedtatt av fakultetsstyret i desember 2019, og er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige studiekvalitetsarbeid.
Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet
Kun få timer med kognitiv atferdsterapi har svært god effekt på personer med helseangst i 10 år etterpå.
Norsk ost er særlig rik på vitamin K2, et vitamin som viser seg å beskytte mot en rekke hjertesykdommer, som hjerteinfarkt.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Mindaugas Brukas så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin 5. juni 2020. Spesialisten Brukas er her flankert av, fra venstre: eksaminator og hovedveileder, professor Trond I. Berge, UiB, intern sensor, professor Anne Christine Johannessen, UiB og klinisk veileder og stipendiat Cecilie Gjerde, UiB. Ekstern sensor,... Les mer

Sider