Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

– Bedre praksisveileder skal man lete lenge etter, skriver student i nominasjonsbegrunnelsen.
Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.
Female Heart Workshop, arrangeres 19-20. mai 2022 på Solstrand Hotel.
Eva Gerdts og Helga Midtbø ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, fikk på medlemsmøte i Godvik Sanitetsforening 11.05.22 overrakt gave på 2 mill NOK.
16. – 19. september arrangeres det et såkalt «datathon» i Eitri. Her skal folk fra ulike yrkesgrener samle og bryne seg på data, og finne løsninger for å bruke data til å løse helseutfordringer.
Forsker og grunnlegger bak legemiddelselskapet Moderna, Robert S. Langer, møtte mye skepsis og fikk mange avslag i starten av forskerkarrieren. Veien til suksess forklarer han med stahet, mot til å tenke stort og det å ha gode rollemodeller.
Lurer du på hva som egentlig skjer i det galeniske laboratoriet? Se dokumentaren om farmasistudenters hverdag og deres kamp for å overleve ...
Pasienter med alle grader av KOLS har oftere koronarsykdom enn det man skulle forvente ut fra alder og røyking alene. Det viser en ny studie fra Klinisk institutt 2.
Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.
Ukrainas helseminister, Dr. Viktor Liashko åpnet ISPH-konferansen "Fair Priorities in Unjust Circumstances" i Bergen 28. april.
Prisen ble overrakt av Hans Majestet kong Harald i en feststemt seremoni ved Det Norske Teater i Oslo
Eva Gerdts og Bettina Husebø mottar henholdsvis Hjerteforskningsprisen og Demensforskningsprisen for 2022. Prisene ble delt ut av Hans Majestet Kongen på en høytidelig seremoni.
I 2009 definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) 5. mai som verdens håndhygienedag. Siden har dagen blitt markert og benyttet til å formidle oppdatert kunnskap om håndhygiene og smittevern til helsepersonell verden over.
Fakultetets dag 2022 bød på interessante foredrag, stolte prisvinnere, inspirerende taler og en paneldebatt som viste frem engasjementet hos både studenter og vitenskapelig ansatte.
Frøydis Kristine Bruvik fra Helsevitenskap og Esperanza Diaz fra Pandemisenteret er blant prisvinnerne på Fakultetets dag.
Kenneth Rothman, Vera Ehrenstein og Matthew Fox gjestet CISMAC som forelesere.
Pandemisenteret og senterleder Esperanza Diaz er i år tildelt formidlingsprisen av Det medisinske fakultet.
En liten feiring av det rekordhøye antallet pasientbesøk i mars måned i Spesialistutdanningsklinikken . Godt teamarbeid gir både gode resultat og godt arbeidsmiljø . Tusen takk til kandidatene, tannhelsesekretærene og veilederne som alle bidrar til fellesskapets beste.

Sider