Hjem

Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Vi søker kvinner og menn mellom 40 og 70 år som er interesserte i å delta i en spennende studie med fiskeproteiner.
Visjon IGS: Bedre helse, bedre samfunn
Internasjonal koordinator ved Makerere University anbefaler studenter ved Det medisinske fakultet om å reise til Uganda for å få mer praksis og erfaring med feltarbeid.
Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser (FHU) flyttet nylig inn i nye lokaler i Overlege Danielsens hus.
En internasjonal gruppe har brukt nesten 3000 prøver for et nytt ssystem som vil være verdifullt i klinisk praksis.
Thomas Arnesen og Harald Barsnes fra Institutt for biomedisin er norsk partner i et nytt europeisk konsortium innen massespektrometribasert proteomikkforskning. Den Europeiske Union har tildelt 10 millioner euro.
Enzymet Tyrosine Hydroksylase er viktig for livet. Neurologiske, psykiatriske og kardiovaskulære sykdommer oppstår når dets katalytiske funksjon er svekket. Forskere ved Institutt for biomedisin beskriver hvordan ny innsikt i proteinet kan bidra til å utvikle ny medisin.
Eventyret om Askepott er historien om å bli løftet ut av mørket til triumferende anerkjennelse og betydning. En oversiktsartikkel av unge forskere ved Institutt for biomedisin fremhever viktigheten av post-translasjonelle modifikasjoner av aktin for cytoskjelettet.
DEBATT: Forskningen viser at vi skal være forsiktige med å fjerne barn fra sin biologiske familie.
Gjennomsnittslønnen for en kandidat fra Det medisinske fakultet ligger 140 000 kroner over UiB-gjennomsnittet. Det er likevel trygghet som lokker dem til yrker i helsevesenet.
Lise Skålvik Amble ved Klinisk institutt 1 er nytt hovedverneombud ved Det medisinske fakultet.
Under disputasen 10. januar 2019 fikk Ane Erdal skryt av opponentene over å ha valgt å publisere negative resultat.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.
I Bergens Tidende 17., 18., 22., og 28. desember har det vært debattinnlegg om UiBs utenlandske doktorgradsstudenter.
In December 2018, professor Per Eystein lønning and senior researcher Stian Knappskog each received a new research grant of 10 mill NOK from the Norwegian Research Council under the FRIMEDBIO program. Since only 5-10% of all applications to this program are funded, we are very happy that two groups within our research environment received such grants.
Bergens Tidende har intervjuet Hilde Kristin Refvik Riise og laget en artikkel om svangerskap og blodtrykk. Den stod på trykk i papiravisen tirsdag 18. desember 2018.
SEFAS ønsker god jul til alle samarbeidspartnere og venner med et innslag fra Dagsrevyen 21. desember om hvordan skape en god julefeiring for personer med demens som bor på sykehjem.

Sider