Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Graduated PhDs at LLE

This is an overview over the all PhD candidates who graduated at the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies.

Doktorpromosjon i universitetsaulaen
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

2023

2022

DIGITAL KULTUR

Hannah Maria Leontine Ackermans
"The (Inter)Faces of Electrpnic Literature"

Pressemelding

 

NORDISK SPRÅK

Margunn Rauset
"Frasar til besvær?"
Pressemelding

KUNSTHISTORIE

Stephan Kuhn
"Hochmittelalterliche Altarausstattungen in Norwegen im europäischen Kontext (ca. 1150–1350)"
Pressemelding

NORDISK LITTERATUR

Are Bøe Pedersen
"En Knude, som ved Menneskelige Raisons og historiske Exempler ikke kand løses"
Pressemelding

NORSK SOM ANDRESPRÅK

Hilde Johansen
"Bestemt og ubestemt. En korpusbasert studie av morsmålets rolle for bruk av bestemte og ubestemte former hos norskinnlærere uten grammatisk bestemthet i morsmålet"
Pressemelding

2021

NORDISK FAGDIDAKTIKK

Hjalmar Trond Eiksund
"Samanheng og samanfall"
Pressemelding

TEATERVITENSKAP

Anna Watson 
"De politiske gruppeteatrene i Norge – estetisk-politiske virkemidler og kollektive praksiser: Pendlerne, Hålogaland Teater, Perleporten og Tramteateret"
Pressemelding

2020

KUNSTHISTORIE

Trine Krigsvoll Haagensen
"Bildet som paradigme"
Pressemelding

DIGITAL KULTUR

Elisabeth Nesheim
"Haptic Media Scenes"
Pressemelding 

NORSK SOM ANDRESPRÅK

Nina Schjetne
"Spor av språkbrudd. En studie av internasjonalt adopterte barns språkferdigheter på 5. trinn"
Pressemelding

2019

ALLMENN LITTERATURVITSKAP

Synne Ytre Arne
"Staging Perception. Theatricalities in Marcel Proust’s À la recherche du temps perdu”
Pressemelding

HUMANISTISKE RETTSTUDIAR/ALLMENN LITTERATURVITSKAP

Line Norman Hjorth
"Språk, spill og fortellinger i rettsalen. En studie av Orderud-saken"
Pressemelding

NORDISK LITTERATUR

Ingrid Mathisen
«Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristoffer Uppdals prosa»
Pressemelding

Inga Henriette Undheim
«Historie og komedie. Litterære strukturer og strategier i Holbergs rikshistoriografi»
Pressemelding

LINGVISTIKK

Trude Bukve
"Language use in higher education. The student perspective"
Pressemelding

2018

KUNSTHISTORIE
Berit Westergaard Bjørlo

«Ord og bilder på vandring: Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst»
Pressemelding
 

ALLMENN LITTERATURVITSKAP
Kjersti Irene Aarstein

«Vold og visjoner i sjette bind av Karl Oe Knausgård Min kamp»
Pressemelding

NORRØN FILOLOGI
FLORIAN SCHRECK
«Science in Medieval Fiction. The Reception of Learned Writing on Natural History in Old Icelandic Romance 1300-1550»
Pressemelding

LINGVISTIKK
Vibeke Rønneberg
«My Spelling is Wobbly» - Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition
Pressemelding

DIGITAL KULTUR
Álvaro Seiça
setInterval(): Time-Based Readings of Kinetic Poetry
Pressemelding

2017

ALLMENN LITTERATURVITSKAP
Ole Johan Holgernes
With His Blood He Wrote Functions of the Pact Motif in Faustian Literature
Pressemelding

Johan Fredrik Getz
Tragediens skjebne i romanens tidsalder. Tradisjonssonderinger i lys av Thomas Hardy og William Faulkner
Pressemelding

NORDISK FAGDIDAKTIKK
Pernille Fiskerstrand
Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag
Pressemelding

NORDISK SPRÅK
Stig Jarle Helset
Norm og røyndom. Ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket
Pressemelding

Helga Mannsåker
Schizofrene symptom og splitta sinn. Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri
Pressemelding

Bård Uri Jensen
Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy - En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1
Pressemelding

NORSK SOM ANDRESPRÅK
Marte Nordanger
The encoding of definiteness in L2 Norwegian. A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners
Pressemelding

Silje Ragnhildstveit
Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier
Pressemelding

KLASSISK
Synnøve Midtbø Myking
The French Connection - Norwegian Manuscript Fragments of French Origin and their Historical Context
Pressemelding

 

2016

KLASSISK

Valerie Hannon Smitherman
Song and Community in the 'Orestia': Contextualizing the Chorus of Erinydes
Pressemelding

 

LINGVISTIKK

Kari Øvsthus
Conceptual versus Terminological Clarification: A Study of Corporate Governance
Pressemelding

 

ALLMENN LITTERATURVITSKAP

Anemari Neple
"Vi fortsetter forbi ordene" Erkjennelese og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap
Pressemelding

 

2015

DATALINGVISTIKK

Carla Parra
German Nominal Compounds and their Translation into Spanish: A Natural Language Processing Approach
Pressemelding

 

KUNSTHISTORIE

Tove Kårstad Haugsbø
Fortida gjennom notida. Nikolai Astrups kunst i nye perspektiv
Pressemelding

Anne Hege Simonsen
Tragediens bilder: et prosessuelt perspektiv på nyhetsfotografier fra 22. juli
Pressemelding

 

NORDISK SPRÅK

Edit Bugge
Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel
Pressemelding

 

2014

ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Anders Marcussen Gullestad
Herman Melville and the Fruits of Parasitism: Feeding on Others in 'Typee', "Bartleby" and 'The Confidence-Man'
Pressemelding

 

DATALINGVISTIKK

Bamba Dione, Cheikh
Formal and Computational Aspects of Wolof Morphosyntax in Lexical Functional Grammar
Pressemelding

 

DIGITAL KULTUR

Denisse Morales Bellini
Offline - online relations in the Digital Age. A study of lived Internet experience within a group of professional Bolivian women
Pressemelding

Silje Hole Hommedal
Diskursen om dataspel. Kjønna rammer og posisjonar i konstruksjonen av identitet
Pressemelding

 

KLASSISK

Karl Johan Skeidsvoll
A good Artisan and Teacher in Christ: Autobiography and Episcopate in Gregory of Nazianzus
Pressemelding

 

KUNSTHISTORIE

Ståle Johannes Kristiansen
Avdekning og tilsløring. Dionysius Areopagitens symboltenkning og Jean-Luc Marions ettermoderne kunstfilosofi
Pressemelding

Sissel Gunnerød
Søppelets ambivalens i samtidskunsten. Kan kunst påvirke vårt syn på samfunnets avfallsprodukter?
Pressemelding

 

NORDISK SPRÅK

Pål Hamre
Norskfaget og skjønnlitteraturen. Ein studie av norskfaglege normtekstar 1739-2013
Pressemelding

Randi Neteland
Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene
Pressemelding

 

NORSK SOM 2. SPRÅK

Gunhild Tveit Randen
Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter
Pressemelding

 

TEATERVITENSKAP

Hallfrid Velure
"Et prosjekt er et prosjekt er et prosjekt". En analyse av prosjektbegrepets utvikling og betydning i det norske språket, med hovedvekt på kulturpolitisk retorikk og scenekunstdiskurs
Pressemelding

2013

KUNSTHISTORIE

Laura Katrine Skinnebach
Practises of Perception - Devotion and the Senses in Late Medieval Northern Europe
Pressemelding

Mathias Danbolt
Touching History. Art, Performance, and Politics in Queer Times
Pressemelding

 

NORDISK FAGDIDAKTIKK

Dag Skarstein
Meningsdannelse og diversitet. En didaktisk undersøkelse av elevers lesninger av norskfagets litterære tekster
Pressemelding

 

NORSK SOM 2. SPRÅK

Ann-Kristin H. Gujord
Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian. The roles of L1 influence and verb semantics
Pressemelding

 

NORRØN FILOLOGI

Helen Leslie
The Prose Contexts of Eddic Poetry, Primarily in the "Fornaldarsogur"
Pressemelding

2012

ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Merete Sæbø Torvanger
Det dramatisk tredje: Mental-estetisk analyse- og tolkningssannhet. Nathalie Sarrautes Le Mensonge og Sarah Kanes 4.48 Psychosis i lys av Wilfred R. Bions tenkning
Pressemelding

 

DIGITAL KULTUR

Helge Fischer
Know Your Types - Konstruktion eines Bezugsrahmens zur Analyse der Adoption von E-learning-Innovationen in der Hochschullehre
Pressemelding

Martina Reitmaier
Erstellung von digitalen Lernangeboten. Empirische Untersuchung der Projektphasen, Personen und Interaktionen bei Medienentwicklungsprojekten, Qualitätsaspekte und deren Zusammenhänge mit den projektprozessen
Pressemelding

 

KUNSTHISTORIE

Christine Hansen
A Trip through the Ordinary Norwegian Landscape. Perspectives on Photography's Role in Contemporary Art
Pressemelding

Caroline Serck-Hanssen
Kongen som ikon: det norske monarkiet i offisiell representasjonskunst 1905-2005
Pressemelding

Eli Heldaas Seland
Visualizing the Virgin. The visual culture of Marian apparitions in nineteenth century France
Pressemelding

 

LINGVISTIKK

Nazaret Amleson Kifle
Tigrinya Applicatives in Lexical-Functional Grammar
Pressemelding

Kristin Rygg
Direct and Indirect Commucative Styles. A Study in Sociopragmatics and Intercultural Communication Based on Interview Discourses with Norwegian and Japanese Business Executives
Pressemelding

Ilja Serzants
Aspects of non-prototypical subjects: diachrony, synchrony and areality
Pressemelding

 

NORDISK LITTERATUR

Sissel Høisæter
Eksempelet og kunnskapens orden. Ein analyse av eksempel i munnlege og skriftlege didaktiske tekstar
Pressemelding

Grete Fatima Syéd
Nådeløs omsorg. Kjærlighet, selvmord, kunst og overskridelse i Olav Duuns fiksjonsverden
Pressemelding

 

NORDISK SPRÅK

Odd Monsson
Kvantitetssystem i nordvestlandsk
Pressemelding

2011

KUNSTHISTORIE

Sigrun Åsebø
Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser - Å lese kunstens historie med A K Dolven og Mari Slaattelid
Pressemelding

 

LINGVISTIKK

Martha Thunes
Complexity in Translation. An English-Norwegian Study of Two Text Types.
Pressemelding

Gunn Inger Lyse Samdal
Translation-based Word Sense Disambiguation
Pressemelding

2010

ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Espen Stueland
Gjennom kjøttet. Disseksjonen og kroppens kulturhistorie
 

NORDISK LITTERATUR

Morten Auklend
"EIN systm total"? Utopier og dystopier i norsk etterkrigslitteratur
Pressemelding

 

TEATERVITENSKAP

Ellen Karoline Gjervan
Creating Theatrical Space. A Study of Henrik Ibsen's Production Books, Bergen 1852-1857
Pressemelding

 

2009

ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Frode Helmich Pedersen
Visjon, sanselighet og billedsemantikk I Hermann Brochs "Der Tod des Vergil"
Pressemelding

Johan Dragvoll
Paragrafer om tilfellet Torgersen. Skisse til en analyse av forholdet mellom rett og litteratur.
Pressemelding

Bjørn Christer Ekeland
Rettferdige ord. Humanistisk rettstenkning mellom rett og retorikk, lov og litteratur.
Pressemelding

 

NORRØN FILOLOGI

Ingvil Brügger Budal
Strengleikar og Lais. Høviske noveller i omsetj ing frå gammalfransk til gammalnorsk
Pressemelding

2008

ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Kari Jegerstedt
Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve
Pressemelding

Nina Goga
Kunnskap og kuriosa. Merkverdige lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge
Pressemelding

Anders Kristian Strand
Lebst du? Studien ausgewählter Texte aus dem Übersetzungswerk Stefan Georges und Rainer Maria Rilkes
Pressemelding

 

KLASSISK

Matti Garnes Wiik
Images of Roman Epic Paternity ANchises in Vergil's Aeneid
Pressemelding

 

KUNSTHISTORIE

Jørgen Bakke
Forty Rivers: landscape and memory in the district of ancient Tegea
Pressemelding

Susanne Rajka
Billedkunstneren Inghild Karlsens multimediaprosjekter 1979-1999
Pressemelding

Jørgen Lund
Gjenstand, verk og bilde. Kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet
Pressemelding

 

NORDISK SPRÅK

Jacobsen, Jógvan Í Lon
Álvaratos who cares? Ein samfelagsmálvísindalig kanning av hugburði og nýtslu av tørkuorðum og nýggjum orðum i føroyskum
Pressemelding

 

NORRØN FILOLOGI

Bergsveinn Birgisson
Inn i skaldens sinn: Kognitive, estetiske og historiske skatter i den norrøne skaldediktingen
Pressemelding

 

2007

KUNSTHISTORIE

Per Olav Folgerø
Ikonkunst i kirker i og rundt Roma
Pressemelding