Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Disputaser- Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Disputaser

Oversikt over avhandlinger som har blitt forsvart for doktorgraden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

publiskum som ser på en person som holder en disputas forelesning
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Høsten 2023

Fredrik Breien, "Spill, historiefortelling, og effektiv vitenskapsformidling", ph.d.-disputas 29. september 2023

Jeanette Samuelsen, "Fremming av skalerbar læringsanalyse", ph.d.-disputas 18. august 2023

Siri Hansen Pedersen, "Hvordan kan staten håndtere lønnsulikhet?", ph.d.-disputas 9. august 2023

Våren 2019

Bjarte Johansen, "Automatisert analyse av norsk tekst". ph.d.-disputas 28. juni 

G. Anthony Giannoumis, "Hva skal til for å gjøre internett universelt utformet?", dr.philos.-disputas 25. juni

Eirik André Strømland, "Kan vi stole på forskning?", ph.d.-disputas 21. juni

Stian Blackstad Hackett, "Bedre analysemodeller for naturkapital kan gi bedre klimapolitikk", ph.d.-disputas 18. juni

Saleh Alaliyat, "Agentbasert modell for forvaltning av fiskeoppdrett", ph.d.-disputas 17. juni

Hasan Muhammad Baniamin, "Dårlig styring, men høy institusjonell tillit: et puslespill", ph.d.-disputas 14. juni

Maria Dyveke Styve, "Gruvefinans – fra London til Marikana", ph.d.-disputas 14. juni

Linn Cathrin Lorgen, "Barns erfaringer med nyheter for barn", ph.d.-disputas 7. juni

Maja Weemes Grøtting, "Aldring, offentlig politikk og helse", ph.d.-disputas 29. mai

Elisabeth Fevang, "Økonomiske insentiver, sysselsetting og helse", ph.d.-disputas 24. mai

Henrik Litlere Bentsen, "Dissenser i Norges Høyesterett", ph.d.-disputas 9. mai

Camilla Borrevik, "Små land, store stemmer: Stillehavslandenes klimalederskap", ph.d.-disputas 26. april

Lars Lyby, "Sykdommen i språket", ph.d.-disputas 29. mars

Helge Renå, "Politi-innsatsen 22. juli: Om hvorfor det gikk som det gikk", ph.d.-disputas 29. mars

Michael Vina, "Relasjoner mellom mennesker og marint liv i anthropocene", ph.d.-disputas 15. mars

Otto Sevaldson Lillebø, "Hva er sammenhengen mellom aldring, helse og arbeidsmarkedsdeltakelse?", ph.d.-disputas 22. februar

James Carl Hathaway, "Endring innen Zambiske ansvarsorganisasjoner", ph.d.-disputas 15. februar

Signe Abrahamsen, "Offentlig politikk, helse og velferd", ph.d.-disputas 8. februar

Våren 2008

 

Ann Kristin Eide: "Å åpne rom vi kan utforske", dr.polit.-disputas: 27. juni 2008

Grete Netteland: "Innføring av e-læring i store organisasjoner", dr.polit.-disputas: 20. juni 2008

Jan Fredrik Hovden: "Strukturar i det norske journalistiske feltet", dr.polit.-disputas: 20. juni 2008

Anne Dåsvatn Homme: "Skolen mellom staten, kommunen og lokalsamfunnet", dr.polit.- disputas: 19. juni 2008

Graziella Van den Bergh: "Tenåringsjenter, abort og AIDS: om kunnskap og makt i Tanzania", dr.polit.-disputas: 18. juni 2008

Ingrid Fylling: "Fordeling og fortolkning i grunnskolens spesialundervisning", dr.polit.-disputas: 17. juni 2008

Liv Osland: "Geografisk variasjon i boligpriser", PhD-disputas 12.juni 2008

Heidi Skramstad: "Kvinnelighet, fertilitet og moderskap i Gambia", dr.polit.-disputas 12. juni 2008

Huang Jiansheng: "Moralske forpliktelser og korrupsjon i Kina", PhD-disputas 10. juni 2008

Kjetil Fosshagen: "Kypros-konflikten: om stat og historie", dr.polit.-disputas: 06. juni 2008

Marit Brendbekken: "Modernisering og mot-modernisering i Den dominikanske republikk og Haiti", dr.polit.-disputas 5. juni 2008

Arne Cato Berg: "Land og makt i Vella Lavella, Salomonøyene", dr.polit.-disputas 30. mai 2008

Solveig Bjørnestad: "Gjenbruk av programvaremodeller", dr.polit.-disputas: 29. mai 2008

Grethe Halvorsen: "Kompromisset om barnemat: Mellom helse, handel, rett og politikk", PhD-disputas 16. mai 2008

Elisabeth Meze-Hausken: "Climate and Society - A complex and conditional relationship", PhD-disputas 13. mai 2008

Lise Hellebø Rykkja: "Matkontroll i Europa - en studie av regulering i fem europeiske land og EU", dr.polit.-disputas 9. mai 2008

Tone K. Sissener: "A State of corruption? An Anthropology of the South Asia State", dr. polit.-disputas 25. april 2008

Erlend Lavik: "Changing Narratives. Five Essays on Hollywood History", PhD-disputas 4. april 2008

Kjell Ole Kjærland Olsen: "Identities, Ethnicities and Borderzones: Examplars from Finnmark, Northern Norway", dr. polit.-disputas 7. mars 2008

Hanne-Lovise Skartveit: "Representing the Real through Play and Interaction. Changing Forms of Nonfiction", PhD. Disputas 29. februar 2008

Dag Olaf Torjesen: "Foretak, management og medikrati – en sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten", dr.polit. disputas 15. februar 2008

Ingrid Rindal Lundeberg: "De urettmessige mindreverdige. Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning", dr. polit. disputas 8. februar 2008

Ragnhild Mølster: "Journalisten, folket og makten. En retorisk studie av norsk journalistisk fjernsynsdokumentar", dr.polit. disputas 11. januar 2008

Magnhild Viste: "Visualization of complex system", PhD disputas 4. januar 2008

 

Våren 2006

 

Hans Olav Stensli: "Oceans Apart: Ideologies of Extraterritorial Foreign Policy in Northern Europe and the USA", dr.polit.-disputas 23. juni 2006

Marcelo Milrad: "Designing interactive learning environments to support learners understanding in complex domains Marcelo Milrad: Designing interactive learning environments to support learners understanding in complex domains", PhD-disputas 16. juni 2006

Dag Runar F. Jacobsen: "Tjenestemannsorganisasjoner og nasjonal forvaltningspolitikk: Modernisering med en hånd på rattet og en fot på bremsen?", dr.polit.-disputas 16. juni 2006

Svein Tuastad: "Skulen og statsmaktsspørsmålet. Stortingsdebattar 1945 2005 om religion i skulen og om private skular i lys av normativ teori", dr.polit.-disputas 14. juni 2006

Hakan G. Sicakkan: "The European Politics of Citizenship and Asylum. A Comparative Analysis of the Relationship between Citizenship Models and the Legal-Institutional Frames of Asylum Determination in West Europe", dr.polit.-disputas 8. juni 2006

Steven Ney: "Messy Issues, Policy Conflict and the Differentiated Polity: Analysing Contemporary Policy Responses to Complex, Uncertain and Transversal Policy Problems", dr.polit.-disputas 29. mai 2006

Kjersti Halvorsen: "Fem essay om modernisering", dr.polit.-disputas 24. mai 2006

Anne-Mette Magnussen: "Domstolskapt rett. En institusjonell analyse av utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar frå 1866 til 2003", dr.polit.-disputas 19. mai 2006

Alf Gunvald Nilsen: "The Valley and the Nation the River and the Rage: A Study of Dispossession and Resistance in the Narmada Valley, India". Volume 1: "Introduction Theory Methodology". Volume 2: "Analysis Concluding Remarks", PhD-disputas 12. mai 2006

Anne-Grete Bøe: "Late Weichselian ice-sheet dynamics and Holocene river floods inferred from depositional chronologies of glaciofluvial and fluvial sediments in east-central southern Norway", PhD-disputas 9. mai 2006

Trond Løyning: "Regulering og nettverk. Strukturelle analyser av den statlige reguleringen av finanssektoren i Norge 1980-1995", dr.polit.-disputas 10. mars 2006

Lisbeth Morlandstø: "Journalistikk som institusjonell praksis utviklingshemming og psykisk helse i pressen", dr.polit.-disputas 3. februar 2006

Annie B. H. Chikwanha: "The Politics of Housing Delivery: A Comparative Study of Administrative Behaviour in South Africa and Zimbabwe", dr.polit.-disputas 27. januar 2006

Helge Berglann: "Non-linear Taxes in Resource Management and Pollution Control", dr.polit.-disputas 20. januar 2006

 

Våren 2005

 

Bjarne Robberstad: "Economic evaluation of health interventions in sub-Saharan Africa. Applied economic evaluations and studies on time preferences for health in Tanzania", PhD-disputas 22. juni 2005

Ove Skarpenes: "Kunnskapens legitimering. En studie av to reformer og tre fag i videregående skole", dr.polit.-disputas 17. juni 2005

Sturle Næss: "Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene", dr.polit.-disputas 10. juni 2005

Bjarne Vandeskog: "Love Taken for Granted; Relationships between Fathers and Adolescent Sons among Pakeha New Zealanders", dr.polit.-disputas 3. juni 2005

Annelin Eriksen: "Silent Movement: Transformations of Gendered Social Structures in North Ambrym, Vanuatu", dr.polit.-disputas 31. mai 2005

Tor Kristian Bjelland: "Classification: Assumptions and Implications for Conceptual Modeling", dr.polit.-disputas 27. mai 2005

Jill Merethe Loga: "Godhetsmakt. Verdikommisjonen - mellom politikk og moral", dr.polit.-disputas 20. mai 2005

Nina Berven: "National Politics and Cross-National Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway", dr.polit.-disputas 13. mai 2005

Siri Ytrehus: "Mellom modernitet og tradisjon. Unge eldres syn på flytting", dr.polit.-disputas 22. april 2005

Knut Olav Åmås: "Mitt liv var draum. Ein biografi om Olav H. Hauge", dr.philos.-disputas 6. april 2005

Ole Andreas Brekke, "Formidlende institusjoner? Teknologivurdering som et bidrag til demokratisk styring av teknologiutvikling", dr.polit.-disputas 11. februar 2005